Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
14.04.2017 20:47 - ТЕТРАЛЕКТИКА, ЕНТРОПИЯ, САМООРГАНИЗАЦИЯ
Автор: begetron426 Категория: Технологии   
Прочетен: 1455 Коментари: 2 Гласове:
18


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 
  Mегавселена 8 март 2016 г. · Sofia, Sofia City Province · 

Понякога ентропията се нарича „стрела на времето“. Смисълът на това название е такъв. Ентропията определя посоката на самопроизволните процеси. Но такива процеси не протичат самопроизволно в обратна посока – те са необратими във времето.
(Архив Мегавселена)


image

ЩО Е ЕНТРОПИЯ И КАК ДА СЕ БОРИМ С НЕЯ?
МЕГАВСЕЛЕНА
Защо природата се държи така, че необратимостта на всички процеси е свързана с расейване на енергия, илищо е това ентропия.
MEGAVSELENA.BGТЕТРАЛЕКТИКА, ЕНТРОПИЯ, САМООРГАНИЗАЦИЯ
ЦВЕТАН ПАВЛОВ ИВАНОВ

                 Авторът на статията „Самоорганизация на материята“, Павлин Петров е анализирал вярно определени закономерни етапи от еволюцията на материята с което постига един цялостен синтетичен разбираем модел на еволюцията. Всички тези верни изводи е направил, с много точно познаване и прилагане на закономерните достижения на науката като намира и точната взаимовръзка между тях в еволюционното развитие на материята. Логично анализира възможните и невъзможните процеси за формиране на жизнени цялостни системи, които могат прогресивно да се развиват, което е предпоставка света да бъде само такъв, какъвто е, с което отговаря на въпроса, защо светът е такъв, а не някакъв друг. Това добре го е отразил с написаното, което съм цитирал.
"Случайните изменения и естественият отбор не могат да дадат никакъв резултат, ако няма условия за образуване на нова структура, а тези условия възникват само в силно не равновесен поток от вещества и енергия."
Много верен и силен логичен извод, който определя ролята на случайността да действа в неравновесна среда при получаване на усложнени нови структури и форми на материята, които са равновесни цялостни системи. Този извод важи за всички еволюционни етапи на материята. Щом има случайност, има безредие, хаос, неопределеност, а всички тези процеси са ентропийни.
Съвременните изследвания, на учените от мичиганския университет установяват, че ентропията участва в процесите на самоорганизация на материята, което ще накара учените да преразгледат ролята на ентропията в самоорганизиращите се структури или изобщо ролята на ентропията в съществуването и развитието на света. Защото ентропията не е само разрушителна, а подготвя условията за самоорганизацията на цялостни закономерни нови системи, с което фактически се обяснява ролята на случайността в еволюционното закономерното развитие на материята.
Това подчертава и логичния извод от по-горния цитат на Петров, което отхвърля погрешната постановка, че ентропията е само разрушителна. Защото се оказа, че тя има двойствена роля – разрушителна и градивна в съществуването, развитието, управление и разбирането на света. Тази двойствена роля е определена от Тетралектичността на света, което го прави относителен и забранява съществуването на абсолютните затворени цялостни системи, при които ентропията е само разрушителна. Щом като е забранено съществуването на абсолютното затваряне на системите, то ентропийните процеси във всяка система са обратими и не довеждат до абсолютен хаос и разрушаване, а подготвя условията за самоорганизиране и поява на качествено нови системи.
Възниква въпросът, какво става с ентропията и системата след като тя не преминава в хаос, а според новите изследвания на учените допринася за самоорганизацията на материалните системи? За да се постигне задоволително решение, трябва да се отговори на най-трудния и важен въпрос, защо разрушителните ентропийни процеси се превръщат в градивни в системата, в която проявяват разрушителното хаотично действие?
Решението на този въпрос не може да се постигне само по математичен път, защото математиката е аналитична наука и е направила своя анализ, от който следва извода, че енропията в една затворена система, постоянно се увеличава. Клаузиус въвежда термина ентропия през 1859 год., но в последствие учените са намерили много противоречия в този извод като са разкрили, че много системи, най-вече живите, не се подчиняват на ентропията, а и се противопоставят и накрая стигат до идеята, че ентропията има важно значение за самозараждащите се нови еволюционни системи.
Затова е логично в търсене на решението да се включи философията, защото ентропия е физическа и философска категория, за да не се получи изкривяване на търсенето, както се е получило при математическите модели на елементарните частици без участието на философията.
Необходимостта от философия за решение на повдигнатия въпрос за самоорганизацията на системите свързано с ентропията е подкрепена от двама големи физици на 20 век: Е. Шрьодингер и Н. Бор. Н. Бор е бил убеден за тясното обвързване на физическите с философските закони като формулира Принципът за допълнителност. Е. Шрьодингер продължил да развива това виждане на Н. Бор в книгата си „Какво е животът“, издадена през 1943 год., и въвежда термина за „отрицателна ентропия“ или негентропия. Той искал да развие върху Принципа на допълнителността, универсално знание, с което да се постигне просто разбиране за единството в света и прави крачка към това като въвежда термина „отрицателната ентропия“ – негентропия.
Негентропията се явява противоположност на ентропията. Остава да уточним, коя е положителната и коя отрицателната противоположност. Защото така приемането на ентропията като положителна противоположност противоречи на нейната отрицателна разрушаваща същност, което погрешно е прието, след като се въвежда негентропията като „отрицателна ентропия“, защото тя намалява ентропията.
Противоположностите не се определят от количественото намаляване или увеличаване на противоположното им действие, което е свойство и на двете противоположни страни, а зависят от своята качествена противоположна същност. Затова е правилно да определим ентропията за отрицателна, разрушителна противоположност, а негентропията като положителна градивна противоположност. Това неразбиране както и много други неразбирания свързани с противоположностите може да го уточним и разберем чрез Всеобщият Тетралектичен закон. Само с изяснени и добре определени както научни, така и философски категории може да се върви към търсене и определение на истината.
Основното определение на Тетралектиката гласи всичко е противоположности, които се раздвояват за да се удвоят.
Тетралектиката е изяснила всички възможни видове противоположности и техният брой, който може да бъде минимален 2 и максимален 4. Двете основни системи на Тетралектиката, които са изградени и съдържат всички други системи получени от 4 противоположности са: Противоречива (неравновесна) система с относително мнозинство на свободните противоположности, възможност за ентропия и Равновесна система с определено относително мнозинство на свързаните в равновесие противоположности с възможност за негентропия. 
Основните Тетралектични системи са противоположни и сложни системи от противоположности, които имат своите производни. Те са отрицателни и положителни противоположни системи:

ОТРИЦАТЕЛНА И ПОЛОЖИТЕЛНА
ПРОТИВОРЕЧИВА - РАВНОВЕСНА

Неравновесна - Равновесна
Асиметрична - Симетрична
Субективна - Обективна
диференцирана - интегрирана
неопределена - определена
отблъскване - привличане
зло - добро
движение - покой
безкрайна - крайна
абсолютна - относителна
случайност - закономерност
хаос -ред
свобода - диктатура
безредие - ред
дезорганизация - организация
деструкция - конструкция
дисбаланс - баланс
дисхармония - хармония
енергия - маса
вълна - частица
разрушителна - градивна
Ентропия Негентропия и мн. др.
Всички посочени противоположности са субективни и сложни системи, които нямат средно състояние между тях и не могат да образуват триада, а се превръщат без посредник, една в друга. Превръщането на основните Тетралектични системи определя качествения скок, след количествено натрупване на противоположната същност на всяка от системите, тя се превръща в другата.
В относително Противоречивата Тетралектична система преобладават ентропийните, свободни противоположности, които изразяват най-добре противоположните си свойства и създават противоречия в нея. Това осигуряват необходимия неравновесен поток от енергия и вещества, което създава условията за еволюционно развитие на системата като самоорганизация и получаване на нови материални структури преди да е настъпил критичния хаос, който разрушава системата напълно. Така в противоречивата система от хаоса и безредието на освободените от ентропията противоположности и енергия, при наличието на случайността започва естествения отбор, което води до закономерно свързване в равновесие на противоположностите като качествено нови структури и форми на материята. В системата започва градивния положителен процес на негентропията и при определено натрупване на свързани в равновесие противоположности, ентропията спира и системата се превръща в равновесна под диктатурата на законите подържат целостта на системата, която продължава еволюционното си развитие по Тетралектична схема към своята противоположност.
В относително Равновесната Тетралектична система преобладават негентропийните, свързани в равновесие противоположности, което ограничава противоположните им свойства и създава равновесие в нея, за да остане цяла. Това осигурява необходимото равновесие от свързаните противоположности в системата, като условие за стабилната цялост на системата, което гарантира нейното относително съществуване. Така в равновесната система, наличието на свързани в определен закономерен ред противоположности, изчерпва енергията и веществата от освободните при ентропията противоположности, което създава условия за започване на обратни разрушителни, деструктивни процеси, които развалят равновесието. В системата започват деградивни отрицателни ентропийни процеси, които спират действието на негентропията и при определено натрупване на свободни противоположности системата се превръща в противоречива. Доминиращи в системата са свободно хаотично движещи се противоположности, което е предпоставка тя отново да смени знака си и да започне да се развива в посока към своята противоположност.
Затова учените са разкрили отдавна, че ентропията намалява с развитието и усложняване на системите, което става по описания Тетралектичен принцип на всички еволюционни етапи на материята при поява на качествено нови цялостви системи. Развитието води до усложняването, а усложняването до ново развитие, при което всички системи са относително отворени и могат да поемат енергия и вещества (маса) от околното среда и да изпускат енергия и вещества (маса) в околната среда. Това позволява да действа естествения подбор, при което оцеляват и прогресивно се развиват само устойчивите стабилни системи.
Изводът е, че ентропията, хаоса, свободата, безредието, случайността, неопределеността, дезоорганизацията, разрушението и др. т., са необходимите противоречиви условия за развитие на системите. На определен еволюционен етап, етропията се превръща в негентропия и започва творческия процес на самоорганизация и структуриране на качествено новите системи, в които доминират диктатурата на законите като организиран определен равновесен ред, което сменя знака на системата, в която противоречията намаляват и системата запазва своята цялост. На същите процеди като Тетралектично системно преобразуване се подчинява и обществената развитие, само че имаме въцможност разумно да ги управляваме в полза на човека и неразумно да ги извръщаваме в негова вреда. Развитието на противоречивата Тетралектична система върви към равновесие, което ограничава ентропията, а равновесната Тетралектична система се развива към своята противоположност – противоречивата система, което ограничава негентропията. Така двете системи на Тетралектиката взаимно се ограничават, за да не се превърнат в абсолютни при развитието си и се превръщат една в друга без посредник като границата на това превръщане е динамичното равновесие.
Така ентропийният разрушителен хаос, чрез свободата на противоположностите създава необходимите условия от свободна енергия и вещества за развитие и самоорганизация на нови структурни системи на материята. При обратния негентропиен процес, който спира ентропията се изчерпва енергията и свободните вещества, поради тяхното свързване в равновесие. Това изчерпване на веществата и енергията, води до нестабилност на системата поради вътрешни и външни фактори и отново започват да действат ентропийните процеси. Всичко се повтаря отново, само че системите са на друго еволюционно ниво.
При това положение, ако действаше разумна сила процесите щяха да бъдат строго детерминирани, праволинейни, винаги завършващи с прогресивна структура и форма на материята, като нямаше да има толкова много излишък от непрогресиращи структури и форми на материята и еволюционното развитие да върви толкова бавно, ще става почти мигновено. 
Липсата на непрогресиращи форми при разумната еволюция ще ограничи съществуването и развитието само да една единствена структура и форма на материята, при която ще спрат всички процеси поради изчерпване на веществата и инергията в нея и ще си остане единствена без нищо друго около нея. Такъв процес в Природата е невъзможен, защото е забранен от ентропията и негентропията поради това, че системата е абсолютно затворена. Затова не е наблюдавана и регистриран досега от никой абсолютно затворена система, а в света цари многообразието от непрогресирали относителни материални форми, на който фон се извършва еволюционната прогресивна самоорганизацият. Съществуването на такава система и такива прозеси са забранени от законите на материята. 
На върха на пирамидата на това разнообразие, стои само една прогресирала еволюционна форма на материята – Разумният човек, отворен към противоречията и към равновесието д пвъзможност за разнообразие и прогресивното развитие.
Тетралектичният еволюционен механизъм действа по описаните неразумни системни принципи чрез пробата и грешката и стига до новата прогресивна материална структура и форма. Заобикалящият ни свят, светът на човешкото познание и общественото развитие, навсякъде подчертават неразумността на тези процеси без намесата на божествена сила. Наблюдават се много проби и грешки с отклонение от прогресивната еволюция и връщане назад, при което се създава излишък от непрогресивни форми на материята и само една прогресивна – Разумният човек.
Ентропийните разрушителни процеси започват в равновесните системи и завършват с хаоса на свободните противоположности като противоречивата система, а негентропийните творящи процеси започват в противоречивата система на хаоса и завършват със свързаните в равновесие противоположности като система.
Хаосът създаден от ентропията в противоречивата система, при развитието си, върви към равновесие, а редът създаден от негентропията в равновесната система върви, при развитието си, към хаос. От хаоса се ражда реда, а от реда хаос като взаимно се ограничават и остават относителни, без възможност да се превърнат в абсолютни. Така ентропията осъществява развитието, а негентропията целостта на съществуването на системите.
Следователно всяка система ражда своя противоположен гробокопач като при развитието си върви към него. Маркс е прозрял тая истина за общественото развитие, но е сгрешил с гробокопача на капитализма. Негов гробокопач не е работническата класа, а НТП на развития капитализъм, който в последната си фаза ще се превърне в социализъм, след което следва нова обществена система и прогресивно развитие. Работническата класа е противоположната система на капитала, необходима за осъществяване на НТП, който ще премахне капитала и ще освободи работника от физическия труд, мечта на потзтиснатото човечество. Другото прозрение на Маркс, е че последната фаза на капитализма е империализъм. Поради Тетралектичността на всички процеси и противоположности, НТП носи спасение на човечеството като промяна на системата и самоунищожение от атомна война, без промяна на системата и израждане на капитализма в империализъм вместо в социализъм. Така противоречивата капиталистическа система е развила прогресът в обществото до възможност за самоунищожение. Спасението на света, е в смяна на капиталистическите ентропиини противоречия с преход към непротиворечива негентропиина социална система, върху основата на постигнатия от капитализма НТП, премахваща социалното неравенство и смяната му със социално равенство – равновесие. Това са необходимите процеси за развитие и съществуване на противоположните Тетралектични системи, които са развили и човешкото общество до необходимостта за нов преход, заради оцеляването на разумната ни цивилизация, които ще спрат ентропиините капиталистически процеси и ще ги превърнат в негентропиини социални равновесни процеси.
Големият взрив при раждането на Вселената е върхът на ентропията, създала хаоса, от който започват негентропиините процеси към химическия веществен живот на Вселената и завършва със смъртта на звездите, от където започва ентропията на Вселената и завършва с нов Голям взрив. Силата на гравитацията е в основата на тези процеси. Гравитацията няма да позволи топлинна смърт на Вселената при увеличаване на скоростта на раздалечаващите се галактики, а ще увеличава прогресивно своята сила, като следствие от СТО за движение на телата с до светлинна скорост. Тази сила ще стигне до такава величина, която ще спре процесът на разширяване на Вселената и ще започне нейното свиване чрез сливане на черните дупки и отново вървене към Голям взрив.
Така чрез Тетралектичната системност на противоположностите могат да се разкриват и обясняват процесите на самоорганизация и структуриране на всички нива на еволюционното развитие на материята.Гласувай:
18
01. crep - Малко ми е сложно, но
15.04.2017 08:34
оставам с впечатлението, че аз съм само материя.
Къде останаха "процесите на самоорганизация и структуриране
на всички нива на еволюционното развитие" на духа?
Те взаимосвързани ли са, или всяко си лети само за себе си
във всеобщия хаос?
Опитвам се да се шегувам.
цитирай
2. bezistena - Христос Воскресе,Приятелю!
16.04.2017 15:37
Христос Воскресе,Приятелю!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: begetron426
Категория: Технологии
Прочетен: 2027197
Постинги: 331
Коментари: 4063
Гласове: 85182
Календар
«  Юни, 2019  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930