Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.03.2018 16:35 - ЕВОЛЮЦИЯ, ЕНТРОПИЯ, НЕГЕНТРОПИЯ И СЪЗНАНИЕ
Автор: begetron426 Категория: Технологии   
Прочетен: 4318 Коментари: 6 Гласове:
29

Последна промяна: 15.08.2018 21:35

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

ЕВОЛЮЦИЯ, ЕНТРОПИЯ, НЕГЕНТРОПИЯ - СЪЗНАНИЕ
Цветан Павлов Иванов

Резюме

Най-загадъчната и неразбрана същност за философи и учени, остава същността на съзнанието, което единствено доказано съществуване в този сектор на Вселената, е притежание на Разумния човек от планетата Земя. От древността до днес споровете за произхода на съзнанието не спират и пораждат Основният философски въпрос: кое е началото – материята или съзнанието. Не по малко загадъчна, неразбрана и неразработена е същността на ентропията, а нейната противоположност Негентропията, която е възникнала само като име през 40 години на 20 век, така си остава замразена в този век, неразработена и неразбрана. Главното направление в тази разработка е чрез изясняване същността на ентропията и Негентропията, в хода на неразумното еволюционно развитие на материята, да се постигне яснота за възможност на възникване на съзнанието от материята без свръхестествена сила, без външна намеса.
Evolution, entropy, non-entropy and consciousness Tsvetan Pavlov Ivanov Summary The most mysterious and misunderstood of philosophers and scientists remains the essence of consciousness which in this sector of the universe - the planet Earth – is privilege of ratious man. From the antiquity to the present day, the disputes do not cease and generate the basic philosophical question: what is the beginning - matter or consciousness. No less mysterious, misunderstood and undeveloped is the essence of entropy and its opposite non -entrophy that has emerged only as a name in the 40s of the 20th century and thus remains frozen in this century. The main aim of this work is to clarify the nature of entropy and non-entropy throughout evolutionary spontaneous development of matter and to analyze the possibility of the emergence of consciousness from matter.
ЕВОЛЮЦИЯ, ЕНТРОПИЯ, НЕГЕНТРОПИЯ - СЪЗНАНИЕ
Цветан Павлов Иванов
Най-загадъчната и неразбрана същност за философи и учени, остава същността на съзнанието, което единствено доказано съществуване в този сектор на Вселената, е притежание на Разумния човек от планетата Земя. От древността до днес споровете не спират и пораждат Основният философски въпрос: кое е в началото – материята или съзнанието. Не по-малко загадъчна, неразбрана и неразработена е същността на ентропията и нейната противоположност Негентропията, която е възникнала само като име през 40 години на 20 век, така си остава замразена в този век, неразработена и неразбрана. Главното направление в тази разработка, което ще следвам, е чрез изясняване същността на ентропията и Негентропията, в хода на неразумното еволюционно развитие на материята, да се постигне яснота за възможност на възникване на съзнанието от материята без свръхестествени сили, без външна намеса. Човешкият мозък е еволюционен продукт от развитието на Вселената, след Големия взрив, а човешкото съзнание е продукт на човешкия мозък, родено от него и съществуващо в съвременния етап на това развитие Така, че човешкото съзнание не само е тясно обвързано с Вселената, а то е еволюционен продукт на Вселената, и още повече е еволюционен продукт на общественото развитие на човека. Главното направление за това развитие, в човешкото общество, е НТП свързан с познанието на природните материални закони, определящи реално съществуващата действителност, и тяхното практическо приложение от човека. Еволюционното развитие на материята превръща неразумното животно в Разумен човек, с примитивно първобитно съзнание, което поетапното обществено развитие усъвършенства чрез своите научно-технически постижения. Това се извършва чрез възпитанието на детето, което се ражда с две празни чувствени, животински полукълба на мозъка, но с генетично предопределение за превръщане на лявото мозъчно полукълбо в логично мислещо. Защото логично мислещото, ляво полукълбо, определя появата на разумната човешка същност и съзнание, което е генетично наследено от детето и позволява повторно раждането на разума и съзнание при него. Това е най-важния етап от човешкото индивидуално разумно развитие свързано с етапа на общественото развитие и влиянието върху него. Такива са закономерните биологични еволюционни процеси за превръщане на животното в Разумен човек и психичните процеси, които превръщат детето в Разумен мислещ човек притежаващ съзнание. Само че детето трябва да се захрани с вярна закономерна информация от заобикалящия го свят, за да формира правилно своят разум и съзнание, което изисква един много дълг период от живота му. Тази вярна, необходима и докзана информця може да му я даде само научното познание. При животните поради това, че нямат необходимост от мислене и съзнание, защото наследяват генетично заложени инстинкти като готови програми за действие, този процес е много по-кратък. Следователно мисленето е необходима същност на разума и съзнанието, което изисква превръщането на лявото чувствено полукълбо на човешкия мозък в логично мислещо. Така генетичното предопределение при детето позволява за втори път да се роди разумът, като чувственото му ляво полукълбо се преобразува в логично, и то се превръща в разумно същество притежаващо съзнание. Ако детето се възпитава с недостатъчно познание за заобикалящия го свят, изкривена или погрешна информация за света, то развива и формира изкривеното съзнание при превръщането си във възрастен индивид. Такива са биологичните етапи превръщащи неразумното животно в Разумен човек притежаващ съзнание и психчните процеси при детето, раждайки за втори път разума и съзнанието. Отваряме скоба, за да проследим и обясним, че така формираното съзнание е тясно обвързано със закономерната неразумна еволюция на Вселената, но не като страничен продукт на ентропията, безредието, според съврменни френски и канадски учени, а като еволюционен продукт на строго закономерен, сложен системен ред. Изследването на физиците от Франция и Канада и техния извод, че съзнанието е страничен продукт на ентропията, е публикувано в най-реномираното физично списание Physical Review E, и поднесено научно-популярно в Мегавселена, със заглавие „Ново изследване свързва човешкото съзнание със закон, който управлява вселената“ от Ивайло Красимиров. Тези съвременни учени приемат, че тази роля на ентропията е предопределена от вселенски ентропиен закон. Така те допускат груба грешка, че човешкото съзнание е страничен продукт на ентропията, хаоса, поради непознаване и не изясняване същността на ентропията и нейното разбиране. Таково отношение към научната закономерна истина, предложено от съвременни учени, води до нейната мистификация, и в разгледания случай до мистификация на съзнанието. Огромно противоположно разминаване на тези учени при изследване на еволюцията на Вселената и човешкия мозък, чрез подмяна на реда с безредието, за да се получи и съществува човешко съзнание, определено от вселенски закон на ентропията, безредието. Ентропията като безредие си има свое място и смисъл при развитието на структурите и формите на материята. Тя разваля реда на системата, за да подготви свободни елементи и освободи енергия за синтез на качествено нова система, което фактически я прави несъвместима с реда и целостта на материалните структури и форми. Свят без ред и цялостни системи е невъзможен, както и свят без разрушаване на реда и цялостните системи е невъзможен, което е необходимо да осъзнаем, че такива абсолютни светове са невъзможни. Разрушението – ентропията и реда – стабилната цялостна система, за да съществува и се развива света, могат да бъдат само относителни. Друга група учени от Мичигнския институт при изследването на сaмоорганизацията на кристалите, получават от прости пирамидални кристални форми, спонтанно сложни квазикристални системи. Изследванята им са публикувани в научното списание Nature. Те стигат до противположния и правилен извод за ентропията: „Случайните изменения и естествения подбор не могат да постигнат никакъв резултат, ако няма условия за обрзуване на нови структури, а тези условия възникват в силно нервновесен поток на вещества и свободна енергия“ (Петров, 2015) – в системи с ентропийни процеси. Отразено научно-популярно в Мегавселена със заглавие, „Самоорганизация на материята“, от Павлин Петров. Въпреки правилния извод на едната страна за ролята на ентропията, да подготвя системата със свободни елементи и свободна енергия,а другата с неправилния подход, че ентропията ражда съзнанието като страничен продукт, не се постига отговора нито за появата на съзнанието, нито рзбирането на същността на ентропията. Търсенето причината за поява на съзнанието продължава и днес, но това търсене вече е подвластно на логичното научно доказателство, за което е необходимо изясняване на същнстта на ентропията и нейната противоположност – Негентропията. Щом като има доказателство, че ентропията взема участие в еволюционните процеси на материята, което е свързано с най-болното място на еволюцията – Случайността, то изясняването същността на ентропията и нейната противоположност – Негентропията, се явява с желязна необхдмост. Решението на този въпрос не може да се постигне само по физико-математчен път, защото физиката и математиката са направили своят необходим частно-научен анализ за ентропията, но той се оказа недстатъчен, дори за изясняване на самата ентропия. Защото се появиха много противоречия свързни с основните изводи за ентропията, особено прио сложните биологични системи, които не се подчиняват на тези изводи. За да се постигне изясняване на повдигнатите въпроси е необходима нова методология, която да се опре на привилни, логични обобщаващи изводи, които да доведат до разкриване, доказване и разбиране на тези въпроси. Единствената такава, познавателна дисциплина е философията, защото тя изследва нещата чрез синтетичната логика на думите. Съвременните постижения на научно-техническото познание, е възможност за философията върху доказания аналитичен материал от математиката и физиката, или от частните науки, за да направи своите логични обобщаващи изводи за определена истина, вместо спекулативните филосовски изводи. Така чрез философията ще се постигнат решенията на много наболели въпроси в естествените науки и философията, което ще я направи доказателствена наука. За първи път термина ентропия е въведн от В. Клаузиус през 1859 год., при разкриване и математическо формулиране на Втория закон на термодинамиката. Изводът на тази формулировка, е че ентропията, безредието в една затворена система нараства постоянно и процесът е необратим без външна намеса. В такъв случай ентропията се явява като разрушителен процес, който довежда системата до абсолютен хаос или до абсолютно разрушаване и абсолютно изчезване в нея на всяккъв закономерен ред. При такава разрушителна възможност и необратимост на ентропията е невъзможно съществуване на цялостни системи, което е невъзможност не само за раждане и съществуването на съзнание, но е невъзможност и за съществуването на света. Това показва невярната постановка на групата учени от Франция и Канада за раждане на съзнанието като страничен продукт на ентропията. Затова съществува и друг много важен фактор, намаляващ ентропията, който прави процеса обратим. Това е нейната противоположност – Негентропията, която спира нарастването на ентропията и прави процеса обратим, с поява и съществуване на равновесен ред, осъществяваш стабилността и целостта на системата. Така че в днешно време физиците трябва да излязат от физическата си черупка, защото там ентропията им е сигурна. Необходимо е задължително да потърсят интердисциплинарната връзка между науките, защо само така може да се решат наболелите проблемите на физиката, останалите естествени науки, философията, човекът и обществото. Така изводът, че системата е невъзможно да се променя от по-висока ентропия към по-ниска без външна намеса се оказа, остарял, погрешен и неверен извод от термодинамиката, поради неразбиране същността на ентропията. Защото ентропията има своя противоположност – Негентропията, правеща възможна точно тази промяна в системата, за да получи тя относителна подредена, стабилна цялост, което намалява ентропията и процесът става обратим без външна намеса. Обяснението, е че всяка система ражда и натрупва противоположни свойства, които я превръщат в нейната противоположност. Основен извод на Тетралектиката за превръщане на двете основни Тетралектични системи: равнвесна, стаблизираща системата (Негентропия) и неравновесна, разрушаваща системата чрез противоречия в нея (ентропия), което превръща противоположните системи една в друга без посредник, без външна намеса. Това доказва възможността за обратимост на разрушителните ентрапийни процеси без външна намеса, в еволюционното развитие на материята, превръщайки ги в Нагентропийни с със закономерен ред и стабилност на системата. Затова съществуането на Негентропията определя относителния характер на ентропията, при това превръщане, което всъщност означава, че е невъзможна както абсолютна ентропия, така и абсолютна Негентропия. Това води до разбирането, че абсолютен процес или състояние в една система са невъзможни, но изисква да се намери отговора, кое прави тази невъзможност. Тетралектичният постановка, която предложих при преобразуването на противоложните системи една в друга е този отговор. Съществуването на свободна енергия и свободни обективни елементи е необходимото условие за изграждане от еволюцията на по-сложни прогресивни системи чрез участието на закономерност и случайност. Отделно нито закономерността, нито случайността могат да изградят някаква структура, но заедно могат, за което са необходими свободните елементи и свободната енергия, родени от ентропията, в което се състои нейната същност и роля в еволюционното развитие на материята. При това положение системата обръща знака си и ентропията отстъпва ролята на Негентропийните процеси, които определят вървенето към подреденост и усложняване, с поява на разум и човешко съзнание на определено еволюцинно стъпало от развитие на Вселената. Възниква въпросът, какво става с ентропията и системата след като тя не преминава в хаос, а според новите изследвания на учените допринася за самоорганизацията на материалните системи? За да се постигне задоволително решение, трябва да се отговори на най-трудния и важен въпрос, защо разрушителните ентропийни процеси се превръщат в градивни в системата, в която проявяват разрушителното хаотично действие. Необходимостта от философия за решение на повдигнатия въпрос за самоорганизацията на системите свързано с ентропията е подкрепена от двама големи физици на 20 век: Е. Шрьодингер и Н. Бор. Н. Бор е бил убеден за тясното обвързване на физическите с философските закони като формулира Принципът за допълнителност. Е. Шрьодингер продължил да развива това виждане на Н. Бор в книгата си „Какво е животът“, издадена през 1943 год., и въвежда термина за „отрицателна ентропия“ или Негентропия. Той искал да развие върху Принципа на допълнителността, универсално знание, с което да се постигне просто разбиране за единството в света и прави крачка към това като въвежда термина „отрицателната ентропия“ – Негентропия. Негентропията се явява противоположност на ентропията. Остава да уточним, коя е положителната и коя отрицателната противоположност. Защото така излиза, че въведеното от Шрьодингер „отрицателна ентропия“ прави ентропията положителната противоположност, което противоречи на нейната отрицателна разрушаваща същност. Предложеното разбиране на Негентропията като „отрицателна ентропия“ от Шрьодингер не отговаря на същността на Негентропията. Защото Негентропията като намаляваща ентропията в определена система, увеличава реда и превръща системата в стабилна относителна цялост, с което има положителната роля в системата, и се явява като положителна противоположност на ентропията. Така отношението и взаимоотношението между ентропията като отрицателна противоположност и Негентропия като положителна противоположност, заемат своята правилна позиция в еволюционното развитие на материята. Защот противоположностите не се определят от количественото намаляване или увеличаване на противоположното им действие, което е свойство и на двете противоположни страни, а зависят от своята качествена противоположна същност. Затова е правилно да определим ентропията за отрицателна, разрушителна противоположност, а Негентропията като положителна градивна противоположност. Това отговаря на Тералектичното определение: Всичко е противоположности, които се раздвояват, за да се удвоят, защото ентропията и Негентропията са са производни на двете основни системи Тетралектични системи: равновесна и неравновесна, превръщайки се една в друга без посредник. Основният извод за ролята на ентропията и Негентропията в неразумното еволюционно развитие на всички нива на материята, водещо до раждането на разума и съзнанието на определен етап, е че ентропията и Негентропията имат основополагащи и взаимно допълващи се роли в неразумното еволюционно развитие на материята, света, Природата и Вселената, но в протвоположни посоки. Ентропията подготвя системите за развитие като ги разрушава, за да ги насити със свободни противоположни елементи и свободна енергия необходими за обрзуване на качествено нови системи. Негентропията свързва свободните противоположни елементи на системите в равновесно състояние чрез свободната енергия и осигурява стабилната цялост на родената качествено нова системата, с което се явява като фактор на съществуването на струкурите и формите на материята, света. Преходите между двете системи се извършват без външна намеса, когато всяка от системите създаде условия за това. Ентропията когато насити системата със свободни противоположни елементи, започват съзидателните Негентропийни процеси на свързване в равновесие свободните противоположни елементи, до изчерпване на свободните елементи и свободната енергия. След изчерване на свободните елементи и енергия в Негентропийната система, започват отново ентропийни процеси, които разрушава свързаните в равновесие противоположни елементи и освобождават енергията на връзката, известна в атомната физика като дефект на масата. Така системите чрез ентропийните и Негентропийните процеси се превръщат една в друга, изграждайки по-сложно ново прогресивно качество, взаимно ограничавайки вървенето към абсолютизъм, като системите и процесите в тях се превръщат в относителни.
Литература 1. Василев, Николай, 1986. Как е възникнал човекът? София; Наука и изкуство 2. Бъчваров, Павел. 1976. Разгаданите тайни. София; Медицина и физкултура 3. Глой, Карен. 2004. Разбиране на природата. История на научното мислене, том първи. София; Кибея 4. Горский, Д. И. Обобщение и познание. Москва 5. Иванов, Цветан. 2007. Тетралектика на природата. Противоположно на пртивоположностите. Механизъм на еволюцията. София; Рал Колобър 6. Медников, Борис. 1982. Еволюцията днес. София; Наука и изкуство 7. Маленков, Кирил. 1984. Всичко зависи от диригента. София; Медицина и физкултура 8. Ненов, Нено. 1998. Срещу хаоса. София; Терзиев и синове 9. Никифоров, Анатолии. Етюди за разума. София; Партиздат 10. Поликаров, Азаря. 19987. Проблеми на научното познание от методологична гледна точка. София 11. Рубинщайн, С. Д. 1977. Битие и съзнание. За мястото на психичното във всеобщата взаимна връзка на явленията от материалния свят. София; Наука и изкуство 12. Севилов, Л. 1980. Системното познание. София; Наука и изкуство 13. Сергеев, Б. 1988. Човешкият ум. София; Медицина и физкултура 14. Шейков, Николай. 1979. Мозъкът изучава мозака. Партиздат 15. Шингаров, Г. Х. 1980. Емоциите и чувствата като форма на отражение на действителността. София; Наука и изкуство 16. Якимов, Н. 1984. Мозъкът. София; Народна просвета 17. Любомъдрие. Любилеен том ХV – ХVІ. Сборник. В. Търнаво 18. Красимиров, Ивайло. 2018. Ново изследване свързва човешкото съзнание със закон, който управлява вселената. Статия. Мегавселена 19. Михайлова, Антония. 2014. Що е то ентропия и как да се борим с нея? Статия. Мегавселена 20. Петров, Павлин, 2015. Самоорганизация на материята. Статия. МегавселенаЕволюция, ентропия, негентропия – съзнание


 Гласувай:
29
01. emelika - Точна и ясна
29.03.2018 17:51
Космическа сентенция - изстрелваща стрелата на времето и същевременно фокусираща в изначалието и същността.
цитирай
2. begetron426 - Не мога да...
29.03.2018 18:25
Не мога да публикувам. Не ми разреша да качвам текста. Като натисна публикувай ми излиза искаш ли да напуснеш този сайт и невъзможно за публикуване. Много пъти опитвах и все същото. Има някаква повреда.

цитирай
3. vania23 - Неприятно.
29.03.2018 19:00
Би трябвало да може...
цитирай
4. kvg55 - begetron426,
30.03.2018 11:35
Опитай с влачене :
1. Маркираш текста.
2. Щракаш с левия бутон върху текста и задържаш.
3. Влачиш към постинга.
цитирай
5. troina - pak si nadrusana,Tante Wo:))
30.03.2018 12:08
emelika написа:
Космическа сентенция - изстрелваща стрелата на времето и същевременно фокусираща в изначалието и същността.

цитирай
6. radostinalassa - На мен лично нищо не ми говори
01.04.2018 08:32
Уточнете се или трябва сами да си пишем при интерес към неясната тема
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: begetron426
Категория: Технологии
Прочетен: 2027168
Постинги: 331
Коментари: 4063
Гласове: 85182
Календар
«  Юни, 2019  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930