Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.12.2009 00:16 - В отговор на злъчната и невежа критика в постинга на тomich - "Митът за антипротивоположностите" - против Тетралектиката
Автор: begetron426 Категория: Технологии   
Прочетен: 6096 Коментари: 24 Гласове:
30

Последна промяна: 02.12.2009 00:55


Още със заглавието си допуснал груба грешка /това е в твоя стил да бъдеш неточен/, защото антипротивоположностите са открити обективно като съществуващи елементарни античастици, с което всяка елементарна частица има свой реално съществуващ огледален антидвойник. Затова антипротивоположностите не са мит, а са реалност и в нашия свят, която реалност се подчинява на антисиметрията. Така тази съществуваща антиреалност на античастиците е противоположна на нашата реалност, с което противоположностите стават 4 /тетралектични/ и което ще използвам да обясня съществуването на антипротивоположностите като тетралектична същност в нашия свят. Защото се явяват 4 различни противоположни качествени същности една на друга, което показва, че не могат да бъдат нито по-малко от 2 /диалектични/, нито повече от 4 /тетралектични/ или техния брой може да бъде само четен. Това удвояване на нещата са забелязали Б.Паскал, Л.Фойербах, а Т. Павлов и стигнал най-далеч като е открил удвояването на обекта и субекта, но без никой да намери обяснението за това удвояване. Всичко това означава, че антипротивоположностите са противоположни на противоположностите, с което се получават 4 качествено различни противоположни същности и което е едно от подзаглавията /"Противоположно но противоположностите"/ на книгата "Тетралектика на природата". В постингите има много подробни обяснения за 4 противоположни качествени същности. Затова съм взел хем обективен пример, противоположните елементарни частици образуващи структурата както на атома, така и на антиатома, хем общодостъпно обективно познание лесно разбираемо за всички, хем съдържа всички системи на тетралектиката. Протон /+/, неутрон /0/ и електрон /-/. Антипротон/-/, антинеутрон/0/ и антиелектрон/+/. Така протон /+/ и електрон /-/ са противоположни помежду си, както антипротон /-/ и антиелектрон /+/ са противоположни помежду си, с което са диалектични и вземат равно участие в електромагнитните реакции, при което се рждат фотони, без да има пълно унищожение. Така тези противоположностите са продукт на различни частици. Противоположно на противоположностите са антипротивоположностите. Например: Протон /+/ и антипротон /-/, електрон /-/ и антиелектрон /+/,които вземат участие също в една и съща реакция /анихелация/, при която се получават фотони, а унищожението е пълно, което ги различава и отличава от тези на противоположностите и антипротивоположностите от различни частици. Точно това различие съдържа новото различно качество, с което антипротивоположностите се явяват противоположни на противоположностите. Така че примера, който си дал, си го и представил неточно, изопачено не е за обяснение на Тетралектиката, а може да послужи само за нейното фалшиво отричане и като си допълнил, че антиматерията няма нищо общо с материята си увеличил грубата грешка. Защото материята и антиматерията са еднакви във всичко друго, а се различават само с противоположните спинове, което определя, че разликата им е само в посоката на въртене на спина, определящо ляво и дясно и законите на Природата са изотропни и за материята и за антиматерията. Затова Тетралектиката е предложила още два симетрични закона като количествения диалектичен закон: Закон на посоката определен от антисиметрията и Закон на формата определен от друг вид основна симетрия, с които се обяснява, защо се появява ново качество, когато няма промяна в количеството. Такова обяснение не са направили нито в естествознанието, нито във философията. Затова ти препоръчам не бързай с изводите преди да познаваш точно същността на симетрията и точно същността на книгата "Тетралектика на природата", защото ще бъде само злъчно чесане на езика, с което не се постига истината. Продължението в примера ти за триадата е също много неточно и изопачено, защото тетралектиката е обяснила точно същността на триадата, което до сега няма нито научно, нито философско обяснение и обяснява, защо в нашия свят има анти обекти и анти състояния, които са съвместими и които се подчиняват и обясняват от антисиметрията. Така че в триадата на атома влизат протон /+/ и електрон /-/, които изразяват свободата си като различни частици /противоположности/, а в неутрона /0/ тази свобода между протона и електрона е ограничена от диктатурата на равновесната връзка между тях.В антиатомът съответните частици образуват антитриадата, с което се узаконява тетралектичната хексада съставена от триада и антитриада. Така е на всички нива на материалното съществуване и развитие. Продукт на тази връзка е неутралната частица неутрон, която изразява неутралитет. Това е доказано при разпадането на неутрона и при неговото формиране в атомното ядро. Затова съм написал, че триадата всъщност е тетрада, защото в състав и влизат 4, две свързани в относително равновесие частици и две изразяващи относително свободно своите противоположни свойства. Така е при атома и антиатома, но така е и навсякъде, където има триади и антитриади, което го е разкрила и обяснила само Тетралектиката до сега. Защото в твоето обяснение хем допускаш хем отричаш, че неутрона е съставен от електрон и протон, с което отричаш доказаното от атомната физика. Ето защото и този пример си го представил неточно, противоречиво и неразбираемо, с което искаш да представиш Тетралектиката изопачено и невярно, защото в твоето обяснение хем допускаш хем отричаш, че неутрона е съставен от електрон и протон, с което отричаш доказаното от атомната физика за двете реакции: разпадане и образуване на неутрона. Другият ти пример от биологията също е неточен и изопачен, защото двете форми на аминокиселините не са симетрични, а са антисиметрични /огледални антидвойници, енантиоморфни като лявата и дясната ръка/. Изходните молекули по отделно са асиметрични. Огледалната симетрия означава равенство /симетрия/ на качество, количество, форма и изотропна посока, а при оптичната изомерия има лява и дясна посока, а вида на симетрията е Антисиметрия, както е между елементарните частици и античастици. Ето, че сам стигна до антипротивоположностите, без да го разбереш. Тетралектиката тук точно е обяснила добре нещата, защото това е нейната същност и може да отговори, защо живота на нашата планета е ляв, а не десен, което няма нищо общо с твоята минимална разлика, а има общо с не активността на десните аминокиселини. Как така стана еволюционист като до скоро беше отявлен враг на Дарвин. И в двата случаи ще сгрешиш щом си неточен със знанието, което използваш и в подкрепа на Дарвин и против него. В химията при лабораторни опити левите и десни молекули, които са антипротивоположности се получават винаги 1: 1 и получената смес е оптично неактивна, занулени са противоположните свойства и тази смес се казва рецемат. Рецематът е равновесното, нулево състояние /подобно на фотона и неутрона/ на химичната триада получено от двете антипротивоположни химически форми.Така именно Луи Пастьор като е разделил рецематната смес на кристална сол е открил оптичната изомерия. Ето, че съществува Антисиметрия и в химията, а нейни изразители са антимолекулите и. Затова е възможно и тук равновесно състояние при антипротивоположностите с определено зануляване, но не с пълно унищожение, както е при вещество и антивещество. В това е изглежда големия шанс света да съществува и се развива, като законите на природата са изотропни, което определя навсякъде има антипротивоположности, които не анихелират, носят определено съществуване и качествено развитие там където няма количествени изменения. Така че с твоите три грешни невежи примера изопачаваш и догаждаш нещата без да съдържат логика и някаква обективна истина, което ти доказах обективно и логично с фактологическия, закономерен материал от физиката на елементарните частици, химията и биологията. Такива доказателства Тетралектиката е намерила и обяснила във всички области на познанието изложени в книгата "Тетралектика на природата". Трудно ще разбереш тези неща с неточните и неверни познания, които изкривяват истината, което се нарича демагогия и което служи само на определена идеология. Защото само неточното познание най-лесно води до демагогия, идеология, схоластика и догматизъм, поради което мистиката и религията бяха против научното познание и горяха книги и хора на кладите. Като прибавим и злъчта ти към материализма, социализма, комунизма и еволюционизма, картината става напълно черна. Тава го казвам по същество, защото си започнал постинга си със злъчна антиматерилистична, антикомунистична демагогска подготовка. Така ми приличаш на лъже комунистите, които демагосваха капитализма и на лъже домократите, които демагосват комунизма, а трябва да разкрием истината, която ще определи накъде и как да се развиваме, за да решим проблемите на хората, обществото и света. Само тогава ще отпаднат идеологиите и всякакъв род догми. Със същата тази злъч си направил цитираното от Тетралектичните постинги в блог бг. и не си анализирал логиката в цитираното, а си пропуснал да цитираш и обясненията към тези цитати като така си ги пригодил за твоята цел позната твоя методология като почерниш нещо да свалиш чернилката от теб. Нерентабилен метод, защото само си увеличаваш чернилката. Така в целия ти постинг срещу Тетралектиката, която не можа да разбереш, че не е само философия, а нещо обединяващо, преобладава алогизма, празнословието злъчното и невежо чесане на езика насочено към Тетралектиката, но отдавна е доказано, че злъчта е най-отровна за носителя и. Опитът ти с примерите ти е върхът на невежеството, с  което искаш да блестиш. Блести се само с истина и човещина.


Тагове:   отговор,


Гласувай:
30
01. evrazol - Приятелю,
03.12.2009 00:04
Да те попитам,
Поради коя неведома причина взе така присърце "злъчната и невежа критика в постинга на тomich"
Ако приложим собствената ти теория за тектралектиката "казуса Tomich" има 25% значимост. С вниманието в отделен пост тази значимост преминава от категорията антипротивоположност в категория противоположност и нейната значимост става 50%, за които заслугата е лично твоя. Няма логика да правиш това.

Представяш ли си какво би постигнал Цар Ивайло, ако имаше на въоръжение лека картечница? Къде биха стигнали диктатурата и свободата, диктатурата на свободата и свободата на диктатурата?

Във всяка чаша може да се налее равно по обем съдържание. Остатъка просто прелива в нищото!!!
цитирай
2. begetron426 - Re: 1. evrazol
03.12.2009 19:08
Благодаря! Прав си, както си прав в много отношения, но истината трябва да се защитава, защото за нея най-опасни са полуучените, които са я извращавли, за да вилнее разрушително както диктатурата, така и свободата и със заблудата са допринасялили за най-големите злини на човечеството. Дошло е времето истината да измести заблудата, която е слуга на лъжата. Поздрав!!!
цитирай
3. palisandar - Повърхностно за манипулативното регулиране
05.12.2009 09:37
Полуистини
отхпват истина.
Предвидимо.
Непредотвратимо.

––––––––––––––––––

Поздрави , begetron426 ! :)))
цитирай
4. анонимен - Шо це irc таке
17.07.2011 01:46
<a href=http://ircnn.ru>IRC</a> - многопользовательская способ общения, в которой люди общаются для специальных каналах или лично. Каналы (channels) дозволительно сравнить со комнатами - Вы заходите для канал и после любая Ваша предложение может красоваться услышана всеми, кто находится на часть же канале - вне зависимости от того, который одиноко Ваш товарищ живет в Австралии, а подобный - в Южной Африке. Около необходимости Вы можете общаться сам - Ваше извещение увидит только тот, кому Вы его послали.
Задержки быть работе не превышают нескольких секунд благодаря тому, который Вашему компьютеру не требуется устанавливать десятки соединений с другими странами - достаточно подключиться к ближайшему IRC серверу. Будто свободно запоминать, использование IRC ограничено токмо Вашим воображением.
цитирай
5. анонимен - x-Hack hack you
27.07.2011 23:29
Состояние давать для территорию настоящих хакеров - <a href=http://x-hack.ru>x-hack</a> и незатейный любителей софта!
Тогда вам понравится, можете не сомневаться, заходите дабы <a href=http://x-hack.ru>x-hack.ru</a>
Свежие обзоры софта и обсуждение ради огромном форуме, где вы узнаете горка лишь нового.
цитирай
6. анонимен - entertain cialis pills online usa
23.08.2011 22:23
<a href=http://pharmshop-online.com>cialis pills 20mg online usa</a> Cialis® is in a class of drugs called Phosphodiesterase Enzyme Inhibitors. It is cast-off to examine erection problems in men. Cialis® is manufactured through Eli Lilly. Generic Cialis Soft is the medicine that combines two strongest characteristics outstanding for treating male impotence (Erectile Dysfunction): permanent ='pretty damned quick' acting and prolonged effect. You can take the remedy in the morning and be ready instead of the truthful mo during that era, evening or uniform during the next day. <a href=http://pharmshop-online.com>buy cialis pills 20mg online</a>
цитирай
7. анонимен - generic viagra online no prescription
02.09.2011 12:25
<a href=http://pharmacyshop-online.com>buy viagra online usa canada</a> The distinction between a trade name reputation physic and a generic sole is in the term, silhouette and in the price. A generic slip someone a mickey finn is all things considered called by the name of the effectual ingredient while a industrialist uses a identify name. In all events, a manufacturer cannot contain a patent to a traditional chemical proxy, this is why manufacturers of generic medications can legally produce the misdesignated "generics". They are the exact same chemically and since the hyperactive ingredient is identical, they have the unvarying medical effect. Consequently buying a generic medication one pays less but gets the extraordinarily unchanged result. <a href=http://pharmacyshop-online.com>cheap generic viagra online</a>
цитирай
8. анонимен - buy viagra online no medicament
05.09.2011 16:39
<a href=http://pharmacyshop-online.com>buy generic viagra online</a> The difference between a trade name big name pharmaceutical and a generic one is in the name, status and in the price. A generic opiate is normally called by the dignitary of the bustling ingredient while a industrialist uses a brand name name. Despite that, a maker cannot take control of a patent exchange for a traditional chemical agent, this is why manufacturers of generic medications can legally produce the alleged "generics". They are the word-for-word chemically and since the lively ingredient is identical, they have the same medical effect. Thus buying a generic medication one-liner pays less but gets the extraordinarily anyway result. <a href=http://pharmacyshop-online.com>cheap viagra online usa</a>
цитирай
9. анонимен - allow cheap viagra usa no prescription
21.09.2011 05:22
<a href=http://pharmacyshop-online.com>buy generic viagra online</a> We revenue the security of our customers seriously and then we take fair steps to shield your information. Championing submitting the prepared you are redirected to the evident ordinance page. The guaranty of the recto can be easily checked: an icon resembling a padlock is displayed on the in reality of most browsers window, this shows that the news you insertion into the pattern is SSL (Shut Socket Layer) encrypted when transmitted to our trustworthiness be forthright processing company. Please tip that a fast time begins with "https:" while unguarded ones arise with "http:" without the "s" at the end. <a href=http://pharmacyshop-online.com>cheap viagra online no prescription</a>
цитирай
10. анонимен - Come by cheapest cialis pills 20mg us
17.11.2011 15:13
<a href=http://pharmshop-online.com>cheap cialis usa without prescription</a>
Generic Cialis is tolerant of to reception of erection problems in men. It is the but drug which is not merely fixedly acting (works in 30 minutes) but is also know to be functional payment as extended as 36 hours, in which case enabling you to choose the juncture that is ethical truthful championing you as properly as your partner. Millions of men have benefited from Cialis as it works effectively in non-violent, moderate or acute Erectile Dysfunction. <a href=http://pharmshop-online.com>cheap generic cialis usa without prescription</a>
цитирай
11. анонимен - acquisition bargain generic viagra now
20.11.2011 16:27
<a href=http://orderviagra-online.com>buy viagra online no prescription</a>
Unlike generic drugs, a fat parcel of the costs incurred not later than innovative manufacturers of discredit reputation drugs are repayment for investigate and circumstance and advertising. The expense of obtaining FDA rubber stamp unequalled in the U.S. is enormous. Manufacturers of generic drugs do not have to absorb or health these costs. As a result, substantial outlay savings can be passed along to you.
<a href=http://orderviagra-online.com>buy cheap viagra online usa</a>
цитирай
12. анонимен - Thanks
20.01.2012 16:51
[img]http://www.kolobok.us/smiles/he_and_she/girl_smile.gif[/img] [img]http://www.kolobok.us/smiles/he_and_she/girl_wink.gif[/img]
--
[url=http://ficd.ru/songtext.html]тексты песен[/url] [url=http://onlinevse.ru/]видео приколы[/url]
цитирай
13. анонимен - Thanks
23.01.2012 12:25
[img]http://www.kolobok.us/smiles/he_and_she/girl_smile.gif[/img] [img]http://www.kolobok.us/smiles/he_and_she/girl_wink.gif[/img]
--
[url=http://ficd.ru/songtext.html]тексты песен[/url] [url=http://onlinevse.ru/]видео приколы[/url]
цитирай
14. анонимен - Get cialis generic economical online without prescription
24.01.2012 06:00
Cialis (tadalafil) is an anti-impotence medicine particularly designed to contribute for the benefit of the longest term of carnal knack – up to 36 hours. It is enchanted close men with steady most sober cases of weakness and is efficient in most cases. Cialis is presumed to be enchanted when needed, although there’s a pointed species of this physic convenient for the duration of daily use. Cialis is currently equal of three most lay and FDA-approved remedies as a service to the treatment of erectile dysfunction.
[url=http://pharmshop-online.com]buy cialis online[/url]
цитирай
15. анонимен - obtain viagra online now
30.01.2012 01:27
[url=http://pharmacyshop-online.com]buy generic viagra online no prescription[/url]
The dissimilitude between a brand tag medicament and a generic limerick is in the name, condition and in the price. A generic tranquillizer is as a rule called around the celebrity of the functioning ingredient while a maker uses a label name. Come what may, a manufacturer cannot control a patent because of a invariable chemical agent, this is why manufacturers of generic medications can legally bring to light the self-styled "generics".
[url=http://pharmacyshop-online.com]buy generic cialis online usa[/url]
цитирай
16. анонимен - Proper to shortage of victuals the bacteria will perplex weakened
17.02.2012 23:37
Adequate to http://zithromaxgenericazithromycin.com zithromax buy online of food the bacteria purposefulness get weakened and then it might be sensible for the <a href=http://www.zithromaxgenericazithromycin.com >purchase zithromax</a> contained in [url=http://www.zithromaxgenericazithromycin.com ]buy zithromax online[/url] to stir rid of the infection causing germs.
цитирай
17. анонимен - Are you knocked out from dear prices on medications?
18.02.2012 17:09
Are you clich‚d from great in extent prices on [url=http://buyviagranoprescription.webstarts.com/ ]buy viagra no prescription fast delivery[/url]? So you are at the right place. Here you may <a href=http://cialisnoprescription.webstarts.com/ >order cialis no prescription</a> and put by your money. We accept all bigger honesty cards and tender airmail and trackable courier shipping.
http://levitranoprescription.webstarts.com/ levitra no prescription online pharmacy
http://cialisnoprescription.webstarts.com/ cialis online pharmacy no prescription
http://buyviagranoprescription.webstarts.com/ viagra generic no prescription
цитирай
18. анонимен - Our help and suppliers are poised to serve you
18.02.2012 22:38
Our stake and http://levitranoprescription.webs.com/ levitra no prescription overnight are given to help you http://cialisnoprescription.webs.com/ cialis No Prescription providing the in the beginning class substantiate and http://genericviagranoprescription.webs.com/ buy viagra without rx service quality. Our database of <a href=http://levitranoprescription.webs.com/ >cheap levitra no prescription</a> consists solely from WHO approved pills made in India.
цитирай
19. анонимен - Автостекла Fuyao Вклейка стекл авто Замена автомобильных стекл в Cамаре Лобовые автостекла Fuyao
29.03.2012 18:31
Автостекло - нужнаядеталь настоящей автомашины и одновременно самый деликатный . Часто разрушения, нанесенные в течении употреблении, требуют не только выравнивание, но и точную вклейку стекла. В это время требуется основательно подойти к выбору компании для исполнения ремонта, ведь соответственно от этого будет зависеть Ваша будущая невредимость . Компания должна быть оборудована всеми современными технологиями и станками , требующимися для замены или ремонта стекла машины , а сотрудники должны иметь большой опыт и профессиональные навыки в данной сфере . Именно в данномварианте все работы будут выполнены качественно .
Автостекла Fuyao - [url=http://fuyao63.ru]установка автостекол [/url]
цитирай
20. анонимен - Purchase shabby cialis without prescriptions
18.10.2012 11:43
cialis no prescription
- [url=http://buycialisonlinetoday.com/#kbegetron426.blog.bg]cheap cialis online
[/url] , http://buycialisonlinetoday.com/#1373 buy cheap cialis
цитирай
21. анонимен - Order tatty cialis without prescriptions
22.10.2012 01:24
cialis online no prescription
- [url=http://buycialisonlinetoday.com/#7849]cialis online no prescription
[/url] , http://buycialisonlinetoday.com/#2264 generic cialis online
цитирай
22. анонимен - Codification shabby cialis no prescriptions
22.10.2012 15:33
- generic cialis online
- [url=http://buycialisonlinetoday.com/#nbegetron426.blog.bg]cialis online no prescription
[/url] , http://buycialisonlinetoday.com/#5948 - buy generic cialis online
-
цитирай
23. анонимен - Купил я ноутбук dell
25.10.2012 10:58
Добрый погода, уважаемые форумчане! Извините, аль не совершенно по теме. Будничный я незадолго купил себе [url=http://rusbyte.ru/index.php?productID=3225]ноутбук dell[/url] в инет-магазине [url=http://rusbyte.ru]rusbyte.ru[/url] согласно такой низкой цене! Доставили в аллюр двух дней, специфический качественный девайс. Пользуюсь - не нарадуюсь =) Так который возьмите себе чтобы заметку,какой [url=http://rusbyte.ru]www.rusbyte.ru[/url] - твердый магаз! =) Ныне всё путем него запрещать буду. Еще однажды извиняюсь за оффтоп!)
цитирай
24. анонимен - Disposal seedy generics
28.10.2012 11:51
generic cialis
- [url=http://buycialisonlinetoday.com/#8187]buy cialis
[/url] , http://buycialisonlinetoday.com/#5066 generic cialis
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: begetron426
Категория: Технологии
Прочетен: 2414954
Постинги: 359
Коментари: 4127
Гласове: 87259
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930