Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
17.12.2013 16:01 - Периодичен закон и Периодична таблица на елементарните частици, продължение 2
Автор: begetron426 Категория: Технологии   
Прочетен: 4360 Коментари: 6 Гласове:
33

Последна промяна: 18.01.2015 16:42

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 

             Периодичен закон и Периодична таблица на елементарните частици, продължение 2


        След този кратък допълнителен обзор, свързан със структурите на елементарните частици и античастици стоящи в основаната структура на света и антисвета, както и в структурата на нуклоните и антинуклоните, ще се върнем отново към същността на ПТЕЧ.

В периодите масата на частици нараства до четвърта група, което определя също нарастването и във всички групи на периодите, до четвъртата група, където масата става променлива. Всичко това е предпоставка не само периодите да са изградени от сродни семейства от частици и античастици, при които масата нараства в групите циклично с прекъсване в 4 група при частиците и в 8 група при античастиците. Тези два цикъла в ПЗЕЧ са определени от двете циклични, тетрада и антитетрада (периодична октада) на Тетралектиката и завършване на периода с девета 0 група, след която се прави скок към изграждане на нов период със същите тетрадни цикли.

В 9 нулева група частиците са символично по две до ета мезона включително, защото частицата и античастицата се припокриват, за да бъде показва особената им двойствена роля между материя и антиматерия. Припокриващите частици, които са отговорни за без анихилационната връзка между материя и антиматерия и вещество и антивещество, за да няма абсолютно разделение, се намират както в структурата на атома, така и в структурата на антиатома. Тези частици са характерни както с електронеутралноста си, така и с целочисления си спин, производни на тяхната симетрична структура, поради което се припокриват, Това са: гравитона, етаона, неутралния пион и фотона. В центърът на нуклонната и антинуклонна структура се намира гравитона, управляващ мегасвета и антимегасвета. Етаонът еднакво успешно служи за буфер между частиците античастиците в структурата на неутрона и антинеутрона, така както и между частиците в структурата на протона и античастиците в структурата на антипротона. Неутралният пи-мезон изпълнява успешно своята роля както при повърхностния структурен слой на нуклоните, така и при повърхностния структурен слой на антинуклоните и структурата на частиците и античастиците от 4 период. Триадата от частици: гравитон, ета-мезон и пи-мезон се намират в микросвета, а четвъртата частица, фотон е в макросвета с възможност за без анихилационна връзка между веществото и антивеществото. Вакуумонът също е припокриващ се със своята античастица като изгражда вакуумната структура или субмикросвета. Всички припокриващи се частици се намират на такова място в ПТЕЧ (9 нулева група, а фотонът в 4 и 8 група), което е определено от техните свойства необходими да изпълняват съответната служба в структурите на материята и антиматерията.

Не се припокриват неутронът и антинеутронът, както и ламбда-хиперона и антиламбда-хиперонът, но са електронеутрални и спин Ѕ . Защото осъществяват както раждането на веществения свят и антивсят, така и тяхната смърт, а това не може да става от занулени припокриващи се частици с целочислен спин, както не може да има фундаментално начало от такива частици. Затова вселените и антивселените съществуват по отделно, защото веществото и антивеществото на едно място анихелират и светът е невъзможно да същесвува и се развива, а относително разделение е възможен между света на атома и антисвета на антиатома. Затова в Космоса вселените и антивселените са безкрайни по брой, разграничени една от друга във вечността на времето и безкрайността на пространството.

Началната половина на първи период е характерна със своята електронатовареност и дробен спин Ѕ, на частицата и античастицата (Бегетронът и Антибегетронът), без които атрибути е невъзможно развитието на света от определеното неделимо фундаментално начало като Материална субстанция. Другата завършваща половина на този период, е характерна с нулевия спин и електронеутралността на частиците в нея (Вакуумон и Антивакуумон), които обединяват материята и антиматерията в структурата на Вакуума. Частиците и античастиците в този период едновременно са носители на взаимодействието и са тухлички за получаване на нови структури.

Най-характерното за втори период, е че всички частици са носители на основните сили в Природата и са електронеутрални с трите вида спин, което им дава възможност да осъществяват взаимодействията като носители на основните сили на различни пространствени дължини. Още по-важно, е че от този период, след раждането на видовете неутрина и антинеутрина, структурата на частиците и античастиците в целия период е изградена от видовете неутрина  и антинеутрина. Това структуриране продължава и в следващия 3 период, което предопределя присъствието на съответния вид неутрино винаги в реакциите на съответния лептон и прави 2 и 3 период сродни, аналогично на 2 и 3 период на ПХТ.

Характерното за трети период, е че частиците и античастиците са електронатоварени, с изключение на неутралния припокриващ се пион и антипион в 9 група, който е с по-малка маса от натоварените пион и антипион. Припокриващите се пион и антипион са с възможност за образуване на ядрен пръстен с натоварените пион и антипион както в повърхностния слой на нуклоните и антинуклоните, така и в структурата на частиците и античастиците в 4 период. Другите три сродни частици и античастици подобно на електрона са с определена възможност за орбитиране около ядро, аналогично на атома и антиатома образуват триади и антитриади. За електрона е ясно, той орбитира около атомното ядро, а антиелектрона около антиядрото на антиатома. Мюонът и антимюонът, тауона и антитауна образуват триади с каоните и антикаоните в структурата на нуклоните и антинуклоните. Всички лептони в този период включително до неутралния пион са изградени от видовете неутрина и антинеутрина, така че да изразяват и отразяват техните свойства.

Субмикросвета управляван и структуриран от Първичния електроимагнетизъм, завършва със структурата на неутралните пиони в нулевата 9 група, след което се прави периодичен скок и започва изграждането на нов период на каоните, който поставя началото на микросвета с появата на ядрени сили като слабо взаимодействие и прави каоните странни.

Характерното за четвърти период, че целият е с нулеви спин и служи за граница на симетрия между периодите и е начало на микросвета с поява на ядрени сили в структурата на частиците (каоните и антикаоните и припокриващия се етаон), които го изграждат. Тази възможност логично получават пионите, които изграждат структурата на частиците и античастиците на целия период. Те образуват триадни и антитриадни пръстени в структурата на каоните, аналогично на триадната структура на атома и антиатома, и осъществяват целостта на системата като си прехвърлят неутрина и антинеутрина. Така възможността на пионите да излъчват и прихващат неутрина и антинеутрина, довежда до появява на ядрени сили в структурата на частиците и античастиците в четвърти период. Аналогична служба, пионите изпълняват в повърхностната структура на нуклоните и антинуклоните. Това определя съществуването на слабо взаимодействие при каоните и парадоксалната им странност, която се дължи не на изчезване на симетрията, а поява на нов вид симетрия – Антисиметрия, определяща новото хирално качество.

Изглежда при разпада на частиците винаги присъстват частиците, които ги изграждат и които не се появяват от нищото. Енергията която се влага в тези процеси не ражда директно елементарни частици, а служи за създаване на връзки между тях и най-често за разрушаване на тези връзки. Затова физиците са открили и приели отдавна каузата, че има енергийни носители на основните 4 сили в Природата, които осъществяват структурната връзка между частиците и които разрушават структурната връзка, или има синтез и разпад в Природата. Разкриване точно на обективната същност на основните носители на взаимодействията е парливия въпрос около, който се въртят всички теории свързани с елементарните частици. Енергията не е някаква призрачна сила, а реална материална същност, която формулата за еквивалентността между масата и енергията на А. Айнщайн, ни потвърждава. Можем да извлечем едно нагледно определение: Масата е концентрирана енергия, а енергията е разредена маса, което определя масата като корпускулярно образувание, а енергията като вълново образувание с възможност да се превръщат едно в друго.

Електронеутралните частици античастици на 4 период подобно на неутрона и антинеутрона са с по-голяма маса от натоварените, което е възможност за образуване на ядра, аналогично на протоните с неутроните, които са с по-голяма маса. Така около каоновите ядра и антиядра в структурата на нуклоните и антинуклоните орбитират „тежките електрони (мюона и тауота) и антиелектрони (антимюона и антитауона)“.

В пети период продължава триадното сродство на частиците от първите три групи и четвъртата различна както и в следващите групи на античастиците. Забележителното в този период, е че всички частици и античастици са със спин Ѕ като в него се намират нуклоните и антинуклоните необходими за направа на качествен скок от микро към макросвета, от физическото еволюционно развитие към химическото и от ядрените сили към електромагнитните. Периодът също завършва с електронеутрални частица и античастица със спин Ѕ - неутрона и атинеутрона, изграждащи ядрата на атомите и антиатомите. Генетичният качествен скок от микро към макросвета, или от структурата на нуклоните и антинуклоните към структурата на атома и антатома, не бе предсказан от нито една физична теория Това обяснява приемствеността като отражение на по-нисшите структури при тяхното еволюционно развитие, надстрояване и усложняване, а не построяване на всички елементарни частици само от един многоброен вид частици и античастици. Може да има такива основни частици и античастици като ограничен необходим минимален брой, които са потенциално начало за еволюционен синтез на следващите вторични частици и античастици, и са първата матрьошка стояща на дъното обгърната от новополучените еволюционни матрьошки.

            В шести незаваршен период частиците и античастиците са с дробен спин /фермиони/, с циклично нарастваща маса както при частиците, така и при античастиците и завършване на периода в 9 група с електронеутралните ламбда и антиламбда хиперони с най-малка маса за периода. Логично е предположението, че ПТЕЧ като първичен периодичен физичен закон ще бъде и най-незавършена периодична закомерна система.

            Чрез предложената ПТЕЧ, за първи път е направена генетична връзка между субмикросвета, микросвета, масросвета и мегасвета или между Материалната субстанция, структурата на нуклоните и антинуклоните, атома и антиатома и обектите на вселената и антивселената, от наличието на елементарните частици открити от физиците. За първи път е намерено мястото на всички елементарни частици в структурата на материята и антиматерията, на веществото и антивеществото. От откритите основни елементарни частици античастици няма такива, които да са извън тези структури или няма излишни, за да се чудят физиците, защо съществуват толкова много частици и античастици като света може да се построи от много по-малък брой.

            От четвъртото състояние на цикличната тетрада на Тетралектиката в 4 и 8 група на периодите, започват преходите между пространствените дължини и световете антисветовете като се губи плавността на ПТЕЧ по-необходимост, защото е първичен закон, отразяващ началото на еволюционното развитие. При останалите периодични таблици това състояние е в съответна определена форма за направа на преходи. В ПХТ в 4 група е въглерода, който е гръбнака на органичната химия и основа на живата материя и се прави преход на валентността спрямо водорода, което разделя таблицата на две противоположни половини, в ПГТЕФ се прави преход към закривяване, което е основата на неевклидовата геометрия, в ПТОХС прехода е към полимерите, които са основа на живота (ДНК белтъцини и др.).

           Следователно поради тетралектичността на света се появява необходимостта за неговата циклична периодичност, отразена и разкривана в съответните периодични таблици като определени закономерни етапи на еволюцията. Така че едни и същи тетралектични системи са в основата на съществуването, развитието и управлението на света и антисвета, което е основанието за построяване и предлагане на посочените периодични закона от автора на ПЗЕЧ и съответната ПТЕЧ. Защото краткото определение на Тетралектиката гласи: Всичко е система от противоположности, които се раздвояват, за да се удвоят, а нейните системи са навсякъде около нас и вътре в нас.Гласувай:
33
01. karaiany - Абсолютно!
19.12.2013 06:43
А в това определение на тетралектиката е сумирано всичко.
Спомни ми нещо, което и К. Джубран споменава в своя "Пророк", и по специaлно в "За свободата":

"Истината е , че всичко у вас се движи на двойки: желаното и омразното,съкровеното и отвратителното, преследваното и това от което искате да избягате.
Tе се движат като светлини и сенки и са неразделни ,а когато сянката избледнее и изчезне,двойникът и се превръща в сянка на друга светлина! Тогава свободата ви се освобождава от ограниченията си и се превръща в ограничение на една по-Велика Свобода !"
цитирай
2. begetron426 - Re: 1. karaiany
19.12.2013 20:59
karaiany написа - Абсолютно!
А в това определение на тетралектиката е сумирано всичко.
Спомни ми нещо, което и К. Джубран споменава в своя "Пророк", и по специaлно в "За свободата":
"Истината е , че всичко у вас се движи на двойки: желаното и омразното,съкровеното и отвратителното, преследваното и това от което искате да избягате.
Tе се движат като светлини и сенки и са неразделни ,а когато сянката избледнее и изчезне,двойникът и се превръща в сянка на друга светлина! Тогава свободата ви се освобождава от ограниченията си и се превръща в ограничение на една по-Велика Свобода !"

Много добро разбиране и също така много подходящ пример за подкрепа на Тетралектичната истина за света, въпреки че примера е изказан от религиозен философ. Много отделни истини има в написаното от философите, в изказаните хипотези от науката, и народните мъдрости, но не е постигната цялата истина, поради която света съществува, развива се, може да бъде разбираем и управляван. Затова света не може да бъзе само монаден, дуален, диалектичен, а е Тетралектичен, за да съществува, да се развива и да бъде опознаван. Всички противоположности са двойствени, за да се удвоят и да не се превърнат в абсолюти. Следователно в свободата има ограничение (диктатура), а в диктатурата има свобода, което ги прави относителни и единствената възможност да съществува един относителен свят, който безкрайно да се развива и съответно да съдържа безкрайно познание. Народът за тази тетралектична двойственост на противоположностите е казал: "Много добро не е на добро" и "Всяко зло за добро" като от опит е установил това раздвояване на противоположностите, но няма обяснението за него, Тетралектиката го разкрива и обяснява. Периодичният закон на елеметарните частици съдържа всички системи на Тетралектиката и затова построяването на Периодична таблица на елементарните частици е възможна. С това построени се разкриват и решават много от загадките на света, търсени от всички философи и учени на всички времена. Поздрав!!
цитирай
3. ishchel - Моите скромни размисли по темата
20.12.2013 02:07
Масата е концентрирана енергия, а енергията е разредена маса, което определя масата като корпускулярно образувание, а енергията като вълново образувание с възможност да се превръщат едно в друго.
Истинско предизвикателство към позабравените знания...:)
Поздрави

ме наведоха на заключевнието, че енергията е бързодвижеща се материя с огромно разстояние между изграждащите я частици и голяма скорост на движение между тях...и като такава
се проявява в качеството си на вълна или поле
Поздрави от едно лаически мислещо същество:)
цитирай
4. begetron426 - Re: 3. ishchel
20.12.2013 19:19
ishchel нaписа - Моите скромни размисли по темата
Масата е концентрирана енергия, а енергията е разредена маса, което определя масата като корпускулярно образувание, а енергията като вълново образувание с възможност да се превръщат едно в друго.
Истинско предизвикателство към позабравените знания...:)ме наведоха на заключевнието, че енергията е бързодвижеща се материя с огромно разстояние между изграждащите я частици и голяма скорост на движение между тях...и като такава се проявява в качеството си на вълна или поле.
Поздрави от едно лаически мислещо същество:)

Казаното е улеснение за разбиране на масата и енергията или частицата и вълната. Всичко може да е вълна или частица и двете се движат с голяма скорост. Енергията е вълна, а масата е частица и са с възможност да се превръщат една в друга. Двете са материя. Вълновото свойство прави
връзката между частиците или обектие на материята, а свързаните частици определят масата на материалните обекти като структури и форми. Поздрав!!!
цитирай
5. alexs - "теория е налудничава и все ...
27.12.2013 21:19
"теория е налудничава и все пак не дотам налудничава, за да бъде вярна.“.

А как ще бъде обяснена тъмната материя и тъмната енергия за която много се говори напоследък?
цитирай
6. begetron426 - Re: 5. alexs
28.12.2013 20:33
alexs написа - "теория е налудничава и все пак не дотам налудничава, за да бъде вярна.“.
А как ще бъде обяснена тъмната материя и тъмната енергия за която много се говори напоследък?

Така е мислил и Н. Бор, че една теория, за да бъде вярна, трябва да бъде достатъчно налудничава, но само достатъчно, без да се преминава границата на лудостта или това означава да не се губи логичната връзка. Защото много са налуднивичните теории с претенции за вярност. Една от тях е Теорията за тъмната материя. В предложеният Периодичен закон на елементарните частици има обяснението за тъмната материя. Това е Вакуумът, който изпълва безкрайното празно пространство и е нещо като нищо, но не абсолютно нищо. Мисля, че няма по-тъмна материя от безкрайната материална структура на Вакума, а като прибавим и енергийните вълнови лъчения на носителите на основните сили ще е прекалено налудничаво да продължава търсенето на тъмна материя. Поздрав!!!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: begetron426
Категория: Технологии
Прочетен: 2414837
Постинги: 359
Коментари: 4127
Гласове: 87259
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930