Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.05.2016 01:19 - ГЕОМЕТРИЯ И ЕВОЛЮЦИЯ 5
Автор: begetron426 Категория: Технологии   
Прочетен: 4324 Коментари: 4 Гласове:
36

Последна промяна: 25.05.2016 23:30

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 
ГЕОМЕТРИЯ И ЕВОЛЮЦИЯ 5 image
Част  от описаните системни приложения. 
Приложенията, коиго не са описани се дублират. image   image   image   image
           1                     2                        3                     4   Приложение 8, изразява Тетралектичната циклична тетрада, която е закономерно пренесена като отражение при закономерното ъглово формиране на групите в ПГТЕФ. Несиметричната и симетричната тетради образуват октадата на периодите, които завършват с 9 нулева група, от която се прави периодичен скок и започва нов закономерен период с непроменен системен Тетралектичен принцип. Това е нагледна престава за  лесно разбиране, как непроменливата Тетралектична системност прави промяна на качеството като поява на нова форма. Това е еволюционния принцип на развитието на материята без външна разумна намеса. Структурата на цикличната тетрада се състои от Тетралектичната триада с близки по свойства елементи (в случая геометрични елементи), от които произхожда четвъртото различно от триадата състояние. Древната тетрада: земя, вода, въздух и огън, което отговаря на четирите агрегатни състояния на веществото - твърдо, течно и плазма, допълва онагледяването на Тетралектичния механизъм на еволюцията. Прилагането на Тетралектиката решава и обяснява същността на триадата предложена от Хегел, но останала без развитие, сама с предложението примитивното предложение. Триадата фактически е тетрада състаевена от две свободни противоположни системи и средно положение от същите противоположности свързани в равновесие, занулени. В случая, това са геометричните свойства: остроъгълно-триъгълното, правоъгълно-четириъгълно и тъпоъгълно-многоъгълно. Правоъгълното средно и непроменливо положени в триадата, е нейната златна среда, Затова в триадата се намира тайната на златното геометрично сечение и аритметичноито му отражение при редицата на Фибоначи. Не случайно тя съдържа средно златно положение, което е свойство на Тетралектичността и симетричността на света съставен от 4 противоположности (2 противоположности и 2 антипротивоположности). Също така, не случайно триадата е съставена от 3 елемента като геометричното златно сечение и като двете противоположни числа, които образуват третото в редицата на Фибоначи. Питагоровата теорема за правоъгълния триъгълник също има и аритметичен израез ог три числа 3, 4, 5 и безкрайна поредица от триадна числова питагорова системност. Числото на златното сечение е имагенерно и го има на много места в нашия обективен свят, съставен от противоположности и в антисвета, съставен от антипротивоположности, но го няма в света на Антисиметрия, което е свързано с много от загадките В Природата. Например атомът, както и антиатомът са съставени от 3 частици като масата на протона и електрона образува цялостната маса на неутрона, защото са различни и противоположни. При Антисиметрията няма златно сечение поради еднаквост на свойствата липсва средно положение, а имат граница на огледална инверсия, която ги превръща в огледални двойници - енантиоморфи. Златното сечение е частен случай от Тетралектиката, за да се приближават обектите на еволюцията до хармоничната устойчивосту но никога да не я абсолютизират. Затова числото на златното сечение е имагенерно. Древните строителите са го знаели и са се възползвали от стабилноста му, при изграждане на Атинския акропол, но при наклонената кула в Пиза изглежда не е приложено.
image   image  image  image   image image                               
 1                      2                3            4              5                     6
Приложение 7, е хексада от 5 платонови тела и кълбото. Тази хексада е възможна поради съществуване на триадата съдържаща основните геометрични групови свойства в ПГТЕФ, представена в приложение 8 и антриадата на правилните многостени изградени само от триъгълни стени. Антитриада е отразена в приложение 9. Това триадно и антитриадно отражение определя съществуването на атома и антиатома.   image  image  image   image
               1                2                     3                         4   Приложение 9
image image image image image
         1             2                        3                            4                      5


imageimageimageimage
               6                6                              6                   6                   Приложение 11, изразява развивките на петте платонови тела и шестото кълбото. Развивките на описаната в приложение 7 хексасистема на правилните тела, предлага още по-нагледна форма за разбиране на груповите геометрични свойства, отражение на Тетралектичната системност. Най-интересната закономерност е развивката на пресечения икосаедар, нарисуван от Леонардо де Винчи, от който е конструирана съвременната футболна топка. Пресеченият икосаедър е един от полуправилните многостени на Архимед, със 12 петоъгълни и 20 шестоъгълни стени. Получава се разделечен додокаедър. Първата фигура е пресечен икасаедър произведение на изкуството, втората е рисунката на пресечения икосаедър на Леонардо, третата по ред е съвременна футболна топка конструирана от 12 правилни петоъгъника и 20 правилни шестоъгълника и последната фигура е част от развивката на пресечения икосаедър. Не е случайност конструкцията на кълбото от праевилни петоъгълници и правилни шестоъгълници. Петоъгълното свойство е единствено многоъгълно геометрично свойство, което позволява съществуване на правилни многостени, а правилния шестоъгълник е едиствения многоъгълник влизаш в триадата на правилните двумеирни решетки: триъгълна, четириъгълна и шестоъгълна. Двете многоъгълни свойства са най-близо до закривяването и обединени в едиството на пресечения икосаедър получават възможността да се превърнат в сферично пространство. Другите многоъгълни свойства не притежават тази възможност, защото се отдалеичават от закривяването. Описано е в редиците на приложение 2, 3 ,6 и 15 на Геометрия и еволюция 4. В Природата с формата на пресечен икосаедър е първия открит фулерен, през 1985 год. Една много разпространена модификация на въглерода С60открита и в саждите и наречен на името на откривателя бъгминстерфурелен. Минералът който го съдържа се нарича фулерит. С шестогълна форма са килийките на пчелите и осите, които съдържат тази шестоъгълна форма и във фесетното си зрение. Бензолът едно много основно съединение на органичната химия също е шестоъгълник и др.  
image     image  image  image
           1                   2                                   3                                  4
Приложение 17, е системната тетрада на най-висшата форма на закривяване в 4, 5, 6 и 7 период в 9 нулева група на ПГТЕФ.

image  image  image  image
            1              2                                         3                              4
Приложение 20, е системна тетрада на правилните двумерни фигури, отражение на геометричните групови свойства (триъгълно, четириъгълно, многоъгълно и закривяване) на 5, 6, 7 и 9 група на симетричната половина на 4 период при ПГТЕФ.

image  image  image  image
             1                2                                      3                                   4
Приложение 21, е системна тетрада на пирамидалната правилна тримерна триада и конуса, отражение на същите груповите геометрични свойства на 5, 6, 7 и 9 група на симетричната половина на 5 период при ПГТЕФ. 
   image        image             
                1                   2                      3                                    4
Приложение 22, е системна тетрада на правилната тримерна призматична триада и цилиндъра, отражение на груповите геометрични свойства на 5, 6, 7 и 9 група на симетричната половина на 6 тримерен период при ПГТЕФ.

image   image  image        image  
           1                   2           3                     4
Приложение 23, е системна тетрада съставена от триадата на правилните многостени и кълбото, отражение на груповите геометрични свойства на 5, 6, 7, и 9 група на симетричната половина на 7 тримерен период при ПГТЕФ. Характерното за периода съществуването на многостен с многоъгълни стени в лицето на додекаедъра.
  imageimageimageimage
            1                   2            3                4  
Приложение 24, е системна тетрада съставена от антитриадата на правилните многостени с триъгълни стени и кълбото, отразяваща също груповите геометрични свойства при ПГТЕФ. Разликата, е че антитриадата на правилните многостени се намира в 5 триъгълна група на 7 период, където са и безкрайните редици с безкраен брой полуправилни многостени. 
    image   image  image    image
            1                    2                    3                         4            Приложение 25, е системна тетрада изразяваща също груповите свойства, но триадата отразява тези свойства и в тримерните 5, 6 и 7 период на ПГТЕФ. Ако погледнем и обединим в система приложенията: 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ще се убедим в правилността на изложените геометрични закономерности при построение на ПГТЕФ. Защото приложение 17, в хоризонталния си ред, изразява и отразява тетрадата от 9 нулева група, при всички останали приложения същата тетрада се формира по вертикал, в дясно, при сестематизацията на останали приложения. Триадните: триъгълни, четириъгълни и многоъгълни свойства попадат в сродната си група формирана от приложенията 20, 21, 22, 23, 24 и 25.                                              image   image   image  
                       1                     2                    3
Приложение 26, изразява триадата  на квадрата обединяваща евклидовата с неевклидовата, крива геометрия. Правият ъгъл в евклидовия квадрат е 900, а при неевклидовите на вътрешната кривина, ъгълът е по-малък от правия ъгъл, а на квадрата на външната кривина, което определя също и отношението на ъгловия сбор да е различен. При евклидовия триъгълник сбора на вътрешните ъгли е 1800 , а при външния неевклидов триъгълник е по-малък от изправения ъгъл, при външния по-голям. Тетралектичната триада е навсякъде. Аритметичната триада, е при положителните и отрицателни числа, между които се намира истинското нулево равновесно състояние.

                              image     image
                                               1                                      2
Приложение 27, е добра илюстрация на асиметричния вертикал като закономерна хирална необходимост за огледално антисиметрично преобразувана и получаване на антидвойници, енантиоморфи. 
Колебанията в атомното ядро, между протоните и неутроните при тяхното превръщане, протича Тетралектично image Приложение29, отразява и изразява също системите на Тетралектичното преобразуване при колебанията между протоните и неутроните в атомните ядра. Колебанията преминават през монополно, диполно, триполно и квадрополно състояние установено опитно от атомните физици.

Тетралектиката и ПГЗЕФ като всеобхватни закони предполагат взаимовръзка между тях. Тази взаимовръзка се осъществява под диригенството на субективната Тетралектична системност на протипоположностите, да се раздвояват и удвояват, като отразяват субективната геометрична абстракция във физическото, химическото, биологическото и разумно обективно съществуване, развитие и управление на относителна материална реалност на СВЕТА, като обективна дейсвителност на структурите и формите.

Гласувай:
36
01. pvdaskalov - * ! *
20.05.2016 20:25
Все по-красиво и по-ясно!
Весело посрещане на хубавите празници!
Този твой постинг възприемам като подарък в чест на 24-ти май!
П и е р
цитирай
2. begetron426 - Re: 1. pvdaskalov
21.05.2016 15:31
pvdaskalov написа - * ! * Все по-красиво и по-ясно!
Весело посрещане на хубавите празници!
Този твой постинг възприемам като подарък в чест на 24-ти май!
П и е р

Няма по-хубаво от това, красотата да изяснява нещата. Ако Природата беше само черна, никой нямаше да я забележи, защото и разумът щеше да бъде черен. Няма и по хубаво от твоето възприемане в чест на 24 май, най-хубавия и най-истински Български празник, дал на половината свят светлината на писмеността, без която щеше да си останем тъмната първобитна пещера. Нека постинга бъде подарък за България, за да разбере света, че Българинът може да прави нещата като никой друг, по-човешки с най-евтиното научно оръжие - перото. Имам още много работа по постинга, защото трябва да направя обяснението на всяко приложение, въпреки че го има в по-предните постинги Геометрия и еволюция, за да стане още поясно и лесно разбирането. Поздрав!!!
цитирай
3. pvdaskalov - * 2 *
21.05.2016 18:47
begetron426 написа:
pvdaskalov написа - * ! * Все по-красиво и по-ясно!
.............
Няма по-хубаво от това, красотата да изяснява нещата..............
Поздрав!!!


Цецо, тъй и тъй ще "шлайфаш" труда си, сложи четливи обяснения под фигурите.
И аз евентуално ще ти направя подарък, ако я нямаш тази книга, а аз (мисля) я имам в два екземпляра. От руски автор преди повече от 20 години, червена корица, за златното сечение в природата. И понеже съм скептик към тъничките книжлета, тази е дебела един пръст (показалец, не по дължина разбира се, не е тухла). Надявам се това лято, като си местя библиотеката в друга сграда, да я открия.
Не случайно ти я завирам пред очите, тъй като Златното сечение е не само в "твоите" охлюви, а и в многостените, напр. Пирамидата на Хуфу.
Бъди жив и здрав и приятно посрещане на светлия празник.
И повтарям, търси проявите на твоята теория в Природата. Знам, че е много трудно, но ти си започнал. Не се предавай!
Твой калоферски съмишленик
т.нар. П и е р
цитирай
4. begetron426 - Re: 3. pvdaskalov - * 2 *
26.05.2016 20:29
pvdaskalov - * 2 * pvdaskalov написа - * ! * Все по-красиво и по-ясно!...begetron426 написа: Няма по-хубаво от това, красотата да изяснява нещата..............Поздрав!!!
Цецо, тъй и тъй ще "шлайфаш" труда си, сложи четливи обяснения под фигурите.
И аз евентуално ще ти направя подарък, ако я нямаш тази книга, а аз (мисля) я имам в два екземпляра. От руски автор преди повече от 20 години, червена корица, за златното сечение в природата. И понеже съм скептик към тъничките книжлета, тази е дебела един пръст (показалец, не по дължина разбира се, не е тухла). Надявам се това лято, като си местя библиотеката в друга сграда, да я открия.
Не случайно ти я завирам пред очите, тъй като Златното сечение е не само в "твоите" охлюви, а и в многостените, напр. Пирамидата на Хуфу.
Бъди жив и здрав и приятно посрещане на светлия празник.
И повтарям, търси проявите на твоята теория в Природата. Знам, че е много трудно, но ти си започнал. Не се предавай!
Твой калоферски съмишленик
т.нар. П и е р.

С Геометрия и еволюция 5, завършвам ПГТЕФ и ПГЗЕФ и съм изшлайфал приемливи обяснения последния постинг Геометрия и еволюция 5, за да стане ясно разбирането на предложеното до тук. Отчасти съм направил и кратко обяснение на златното сечение, което е атрибут на Тетралектичната триада с участие на равновесието, зануляването. Равновесието, хармонията, ред, симетрия, зануляването, закономерност и др. производни на тях са свойства причина за относителното, стабилно съществуване на структури и формите на света, поради което съществува и златното сечение, възможно най-близо до стабилното съществуване на структурите и формите. Техните противоположности: неравновесие, дисхармония, хаос, асиметрия, свобода случайност са причина за развитието чрез разрушаване на тази стабилност на съществуването и поради тази причина при тях е невъзможно съществуване на златно сечение. Приложил съм в много области Тетралектиката и продължавам да я прилагам, което води винаги до верни решения. Постигнал съм структурата на протона, неутрона, антипротона и на антинеутрона и на елементарните частици изграждащи тяхната структура. Влизащите частици и античастици в тези структури са повече от половината открити. Имам изясняването на същността на гравитацията, ядрените сили, атомния електромагнетизъм и първичния, който ражда триадата от ядрени, електромагнитни и гравитационни сили, което физиците търсят вече 100 години. Стигнал съм до същността на неутриното, причината за раждането на Вселени и Антивселени и мн. др. Следващият постинг ще бъде за основните видове симетрия, което ще ми отнеме много време. Книгата я нямам. Поздрав!!!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: begetron426
Категория: Технологии
Прочетен: 2414936
Постинги: 359
Коментари: 4127
Гласове: 87259
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930