Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
14.04.2020 21:57 - ОСНОВНИТЕИ ШЕСТ ВИДА СИМЕТРИЯ
Автор: begetron426 Категория: Технологии   
Прочетен: 2131 Коментари: 0 Гласове:
15

Последна промяна: 14.04.2020 21:59

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 

ОСНОВНИ ВИДОВЕ СИМЕТРИЯ - ДЕФИНИРАНИ, ДЕТЕРМИНИРАНИ И ДИФЕРЕНЦИНИРАНИ ОТ КАТЕГОРИИТЕ КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО, ФОРМА И ПОСОКА, ПЪРВА ЧАСТ

ЦВЕТАН ПАВЛОВ ИВАНОВ

Симетрията има фундаментален и всеобщ характер, като проявява и изявява своята всестранна същност във всички еволюционни етапи на материята, във всички области на ваучното познанието и навсякъде в човешката практика. Така огромното видово многообразие на симетрията е възможност на нейната частна изява за съществуване и еволюционно развитие на всички структури и форми на материята. Видовото разнообразия на симетрия в различните науки води до анализ на отделните закономерни явления в тези науки, без който анализ е невъзможен обобщаващ синтез и разкриване на Основните видове симетрия.
Недостатъкът на това огромно симетрично видово разнообразие, е че частния характер ограничава разбирането на симетрията в много тесни рамки на определени материални структури и форми или в рамките на една наука, без да може да се осъществи обобщаващата връзка между отделните видове частни науки и видове симетрия, за да се разбере eдинството на нейната основна същност. Така огромното видово симетрично многообразие ни предоставя подробности за разбиране на материалните структури и форми, но не може да постигне една всеобхващаща картина на света, като сведе това многообразие от симетрии до няколко основни вида, чрез кояито да разберем неговата същност и същността на симетрията. Затова се появява необходимост за точно определение същността на Симетрията и нейната противоположност Асиметрията. Това закономерно ще доведе до по-пълно разбиране на тяхната същност с постигане на минимален брой Основни видове симетрия чрез тях. Тези видове ще обхващат и управляват съществуването и развитието на цялата материя като осъществяват връзката между отделните Основни видове симетрии, както и интердисциплинарната връзка между всички науки.
Авторът на Основните шест вида симетрия: 1. Огледално равна симетрия, 2. Антисиметрия, 3. Преходна симетрия, 4. Неравна симетрия, 5. Междинна симетрия и 6. Дисиметрия, ги разкрива и определя чрез отношението на Симетрията и Асиметрията към фундаменталните категории Качество, Количество, Форма и Посока. Това отношение на Симетрията и Асиметрията към фундаменталните категории, като необходимо доказателство е възможно чрез система от геометрични фигури, с които нагледно, логично и комбинативно се обяснява същността на симетрията като шест Основни вида, валидни за всичко съществуващо и развиващо се.
За да вървим към представянето и доказателството на Основните шест вида симетрия е необходимо да направим определение на Симетрията и нейната противоположност Асиметрията.
Определение за Симетрия:
1. Симетрия - това е съизмеримост на две части, половини на системата, които имат съответствие, пропорционалност и равенство, което определя равновесно разположение и реда на елементите на системата, за да съществува тя в относително закономерна, непротиворечива, функционална цялост.
2. Симетрия - това е съизмеримост на две части, половини на относителните системи, или геометрични елементи на структурите и формите на материята, а тази съизмеримост означава равнопоставеност на основните категории качеството, количеството, форма и посока.
Определение за Асиметрия:
1. Асиметрия - това е несъизмеримост на две части, половини на системата, които имат несъответствие, непропорционалност и неравенство, което определя неравновесното разположение и безредието на елементите на системата, за да съществува тя относително закономерна и свободна, противоречива функционалналност.
2. Асиметрия - това е несъизмеримост на две части, половини на относителните системи, или на геометрични елементи на структурите и формите на материята, а тази несъизмеримост означава неравнопоставеност на освовните категории качеството, количеството, формата и посоката.
Дадено геометрично пространство е съизмеримо, когато има център на симетрия, ос на симетрия и равнина на симетрия, които разделят системата на две равни непротивоположни части и е несъизмеримо, когато този център, ос и равнина на симетрия разделят системата на две неравни, противоположни части. Материалистичния принци, е че няма геометрично пространство без материя и материя без геометрично пространство. Затова материята носи своята същност като свойства на структурите и формите си, чрез основните категории Качество, Количество, Форма и Посока. Това е основание да потърсим и докажем зависимостта на Основните видове симетрия от категориите Качество, Количество, Форма и Посока и определим минималния брой видове симетрия.
Целта на тази разработка, е да се намери закономерен ред в многообразния "хаос" от видове симетрия, като закономерен логичен комбинаторен принцип, чрез който да се обобщи огромното разнообразие от симетрии и се синтезират няколко основни вида с фундаментално функционално значение за цялата материя, за цялото научно познание и човешка практика.
Логичният комбинаторен принцип е основата във взаимоотношението между основните категории: Качество, Количество, Форма и Посока като отношението им към Симетрията и Асиметрията. Комбинативният брой на тези отношения на основните категории към Симетрията и Асиметрията се отнася като комбинаториката на числото 2 от 4, при което възможния брой на комбинацийте е 6. Това се предполага от Тетралектичността на света. Така Асиметрята ще заеме своето важно място в сградата на света, редом със Симетрията, което не подлежи на съмнение, а чрез основните видове симетрия ще се определи и докаже ролята на Асиметрия при еволюционното движение на материята от Симетрия към Асиметрия и обратно.
Симетрията е толкова много разпространена навсякъде в Природата, че е невъзможно да се установи нейната липса, но може да се разбере нейната същност чрез това ограмно разнообразие като се обобщи и сведе до определен основен брой Симетрия. Симетрията присъства както във всички еволюционни етапи на съществуване и развитие на материята, така и във всички области на човешкото научно познание и практика, култура и изкуство като огромно многообразие, което се изучава и практикува в различните дисциплини на науката и изкуството.
В математиката има различни групи на симетрия, а в геометрията видовете симетрия са в огромно многообразие, което диктува разнообразието на структурите и формите на материята, изучавано в различните науки. Симетрията се изучава във физиката като еволюционно физическо състояние на материята, в химията, видовете симетрия са прекалено много, между химичните молекули и особено голямо е разнообразие при кристалите. В биологията пъстротата на видовете симетрия, е едно огромно безкрайно многообразие на системи, от форми, багри и ритми при растителния и животински свят. Човешкият мозък не прави изключение от симетричното многообразие, защото има две полукълба, ляво и дясно с асиметрично функционално разумно действие, произлизащо от симетричната чувствено-образна дейност на полукълбата при животинското инстинктивно мислене.
Човешкото общество също се подчинява на симетрията като не случаен е факта, че има леви и десни партии в целия свят. А в човешкото творчество и практика многообразието на симетрията съперничи на нейното разнообразие в Природата. Има я в строителството и архитектурата, в картините на художниците, в музиката, в поезията, в творчеството на хороографи и моделиери, в етнографията на народите, в НТР също е многообразна и мн. др.
При това огромно разнообразие от симетрии съответващо на нейното неразбиране, все пак се намират много учени, фантасти и популяризатори на науката, които са изказали верни изводи за феномена Симетрия.
В Келер предполага нейна всеобщност: "Изследванията на симетрията на елементарните частици довежда мисълта за всеобща симетрия, съществуваща в природата".
Дж. Максуел изяснява функцията на главните категории Качество и Количество: "Голяма крачка в науката хората направиха, когато се убедиха, че за разбиране на природата на нещата те трябва да започнат не с въпроса, дали нещо е хубава и лошо, вредно или полезно, а с въпроса от какъв род и колко е то. Тогава за първи път беше признато, че основните черти, които трябва да се признаят при научното изследване са Качеството и Количеството".
Това правилно виждане на Максуел разкрива, че разумът преодолява първичното животинско инстинктивно дуално виждане за добро и зло, необходимо за приспособяване на животното за оцеляване към околната среда. Разумният човек за разлика от животните, за да разкрива и опознава света, има необходимост да въведе новите категории Качество и Количество, позволявайки му да преобразува средата, в която живее, утвърждавайки така разумната си същност. С тази крачка Разумния човек преминава от субективната животинска инстинктивност на приспособяване към средата и върви чрез разкриване закономерната обективеруемост, необходима за преобразуване на заобикалящата го среда.
С Основните видове симетрия се прави следващата крачка на развитие и разбиране на Природата и Симетрията като към Качеството и Количеството на Максуел прибавим допълнението Формата и Посоката. Въпреки че е търсено и казано много за Качеството, Количеството, Формата и Посоката, от философи и учени, но никой не успя да разбере и определи същността и взаимовръзката им като симетрична обвързаност и обобщение. А тяхната същност и взаимовръзка са симетрични обобщения водещи до Основните шест вида симетрия, включващи разбирането на съществуването и действието на Асиметрията.
Х. Вайл обвързва симетрията с реда и красотата като пише: "Симетрията разглеждана във възможния най-широк или най-тесен смисъл, е една идея, чрез която човекът в течение на векове се е опитал да разбира и създава реда, красотата и съвършенството".
"Всички форми си приличат и нито една не е еднаква с другите", е усетил разнообразието Гьоте, без да е разбрал какво прави тази прилика и разлика, за която виновник е симетрията.
Откривателят на Антисиметрията Л. Пастьор прави още по дълбоко прозрение като приема "Вселената за асиметричен ансамбъл. Предполагащ, че живота в този вид, който ние познаваме трябва да е функция на асиметрията на света или следствие, протичащо от нея". Велико прозрение, което по късно се оказа вярно с висящата за обяснение лява загадка на живота на нашата планета и съществуване на антиматерията.
В. И. Вернадский допълва: "Мисля, че симетрията на живото вещество е по-дълбоко явление от това, което ни показва външната форма на живия организъм".
Българският фантаст Н. Кесаровски издига симетрията над природните закони в ранг на материалистична божественост и пише, че "...явленията се управляват от природните закони, а Симетрията управлява природните закони". Едно толкова дълбоко прозрение за най-великия феномен на Природата - Симетрията, което се превръща в Всеобщ Тетрасиметричен космически закон - Тетралектика на природата на Цветан Иванов.
К. Томов намира определение на симетрията в минималната разлика: "Бихме могли да кажем, че симетрията е (минималната) разлика между две неща по отношение на едно тяхно общо свойство, качеството и пр" - Количеството, Формата и Посоката.
Известният физик С. Уайбърг също се приближава до същността на симетрията като я свързва с най-трудния и обобщаващ въпрос - Защо? С най-обобщаващия същността въпрос, Уайбърг разсъждава като го свързва със симетрията: "Простотата на природата много често се проявява чрез принципите на симетрия, чрез симетрия на природните закони". Той продължава да узаконява всеобщността на симетрията: "Принципите на симетрия са известни отдавна. Те са много важни, защото диктуват формата на природните закони. Имам предвид, че ако непрекъснато задаваме въпросът "Защо", стигаме в края на краищата до принципите на симетрия". И на края Уайбърг обобщава - "...това е наистина възможността ние да се доберем до края на веригата "Защо". И там ще намерим Основните видове симетрия, гръбнака на Всеобщия тетрасиметричен закон - Тетралектика на природата.
Казаното по-горе от посочените автори показва правилната всеобхващаща и обобщаваща посока за търсене същността на Симетрията. Те са единодушни както и болшинството учени, че наред със Симетрията в обективната реалност на материята съществува и се проявява нейната противоположност - Асиметрията, която има съществена роля в съществуването и развитието на света. Асиметрията фактически е липса на Симетрията, а при обратното движение нараства Симетрията. В движението между тях при Основните видове симетрия, е неразгадания смисъл както за ролята на Симетрията, така и за ролята на Асиметрията в материалната действителност. Те се оказаха, че са основни противоположности в категоралния апарат на Тетралектичното съществуване и еволюция на материята.
Една констатация на Н. Шейков, която противоречи на здравия човешки разум гласи: "Като че ли с усъвършенствуването на биологичните видове симетрията "намалява" и отстъпва място на асиметрията: идеалната симетрия сферата се заменя от радиалната, а тя самата от билатералната". Казаното от Н. Шейков е реално наблюдавана и доказана истина в съществуване и еволюция на биологичните видове. Това означава, че нисшите организми са по-симетрични (по-хармонични) от висшите, а всички ние обожаваме хармонията, а прогресът се осъществява от дисхармонията. Защо е така? Така че най-големите загадки във всички области на познанието са свързани със Симетрията и Асиметрията и с Тетралектичността на противоположностите, което на съвременния етап на научно познание не разбираме, но сме длъжни да го разкрием и обясним.
Изглежда за развитието е необходима свободата на ентропията като Асиметрия осигуряваща свободни елементи и свободна енергия в системата, за да се развива, което е доказано от съвременната наука. От противоположната страна е изграден необходимия ред на Симетрията като негентропия, осигуряваща целостта и функционалността на системата, за да съществува.
Нишата на не разбиране на симетрията, веднага се запълва с божествените сили от идеалистите. Така Ф. Р. Джеп приписва божествен произход на Асиметрията като отрича законите на Симетрия, а тези закони определят движението между Симетрия и Асиметрия и обратно, и са подвластни на неразумните закономерни, системни сили на Природата.
При развитието си човешкия разум замени Метафизичния материализъм с Диалектичен материализъм - според Ленин. А с разкриване същността на Симетрията и Асиметрията чрез Основните шест вида симетрия ще се постигне пълна обобщена, всеобхващаща законова завършеност като Тетралектичен материализъм на Природата. За разлика от западната Теория на всичко, която се разпростира в тясна физико-математична област и е безсилна да разреши проблемите дори в тази тясна област - Тетралектика на природата е Всеобщ закон на всичко съществуващо и развиващо се. Тетралектичните системи са навсякъде и във всичко, наблюдавани и доказани във всички области на познание и еволюционното развитие на материята, с възможност за приложение във всички области на научното познание, за получаване на нови закономерни знания и разбиране на старите. Това вече с пълно основание може да се нарече Теория на всичко, а не западната Теория на всичко, която е сродна с мисленето на жабата в гьола. Към Тетралектика на природата и Основните шест вида симетрия може да прибавим и Периодичният геометричен закон за еволюция на формата и др. творчески разработки от същия автор. Материалистичната истина е наясно, че материята и геометричната форма са тясно обвързани и една без друга не могат да съществуват, а към нея може да прибавим системността, симетричността, отражението, които са подвластни и обвързани с противоположностите, а противоположностите са им подвластни и обвързани с тях, за да съществува и се развива света Тетралектично.
За да може да разберем напълно Симетрията и Асиметрията ще е необходимо да сведем хилядите вида симетрия до няколко основни, които да са закономерна обобщаваща необходимост за цялата материя. Методологията, която предлагам е основополагаща в търсене, намиране, доказване и разбиране на фундаменталността на Основните шест вида симетрия. Защото тя е свързана с фундаменталните категории на материята: Качество, Количество, Форма и Посока.
Качествената характеристика, която е обвързана с информацията за материалната същност на обективната действителност на структурите и формите, е най-важен и основен атрибут за обосновано съществуване на обективната и субективната действителност на света.
Качеството като основен атрибут на материята е абсолютното основание на съществуването, което ни информира за единството и различието на материалните структури и форми чрез основните категории: Количеството, Форма и Посока.
Следователно Качеството, Количеството, Формата и Посоката, са с възможност за всеобхващощо обвързваане със симетрията, такава възможност, че могат да определят нейните основни видове, което ще се стремя да покажа и докажа. От своя страна Основните видове симетрия предоставят разбирането на същностната взаимовръзка между Качеството, Количеството, Форма и Посока, което е решаващо при Тетралектичното съществуване и развитие на материята. Особено посоката, която също е една от неизяснените загадки на науката.
Това разбиране за единството и различието в Природата е търсено от всички философи и учени на всички времена и не е намерено до сега. Особено важно, е че предложената разработка води още до разкриването, доказването и разбирането, че не само количественото натрупване води до ново качество, а и промяна на Формата и Посоката също определят появата на новото качество без количествени промени, което диалектиката не обясни, но то съществува в материята и науката.
При движението от Симетрия към Асиметрия и обратно, някой от 4 категории образуващи видовете симетрия, са симетрични, а други несиметрични. Така категориите вземащи участие в систематезирането на Основните шест вида симетрия, се подчиняват на законите на комбинаториката. Четири (тетра) категории, заемащи две (ди) противоположни симетрични и асиметрични положения при движението и изменението си, определят възможността за образуване само на шест (хекса) вида симетрия. Защото закона на комбинаториката определя само 6 възможни комбинации при комбиниране на 2 от 4, което е и възможност за построяване на нагледна геометрична схема за доказване и обяснение съществуването на шестте Основни вида симетрия.
Чрез геометричните фигури от 6 четириъгълника , разделени на две части, нагледно и достъпно ще докажа, съществуването на Основните шест вида симетрия. При първите три четириъгълника, тези половини, две по две са равни, а при другите три четириъгълника, те са неравни. Четириъгълните частити са номерирани с А и Б и С е границата, която ги разделя: фиг. 1. А1 и Б1, и границата на симетрия, която ги разделя с С1; фиг. 2. А2 и Б2 и оста С2; фиг. 3. А3 и Б3 и оста С3; фиг. 4. А4 и Б4 и оста С4; фиг. 5. А5 и Б5 и оста С5; фиг. 6. А6 и Б6 и оста С6.
Основните шест вида симетрия, които подлежат на определение са: 1. Огледално равна симетрия, 2. Антисиметрия, 3. Преходна симетрия, 4. Огледално неравна симетрия, 5. Междинна симетрия, 6. Дисиметрия, които са детерминирани, диференцирани и дефинирани в показаната таблица чрез Симетрията и Асиметрията на 4 основни категори Качество, Количество, Форма и Посока. При първият вид - Огледално равна симетрия в таблицата имаме две половин, клетки - както и при всички останали. Само че половините при първия вид симетрия са по разширени, за да може да се хване описанието на значението с цели думи и съкратените символи срещу всяка дума.
В първата половина на клетката е представено състоянието на Симетрия и Асиметрия с цели думи и съкратен символ срещу тях, а на четирите категории: Качество, Количество, Форма и Посока във втората половина също с цели думи името на категориите и срещу тях съкратен символ на всяко име. При всички останали видове симетрия се използва само съкратената форма, символ и в двете половини, клетки на таблицата. Тази системна формалност е направена от автора за прегледност и улеснение на доказателството и обяснението на всеки вид симетрия.
1. ОГЛЕДАЛНО-РАВНА СИМЕТРИЯ
За да може да направя определение и дефиниране с доказателство и обяснение на Основните видове симетрия ще използвам таблицата, която предложих с видовете симетрия и геометричните фигури към нея.
Анализирам квадрата на фиг. 1, за да докажа същността и съществуването на първия вид Огледално равна симетрия. През квадрата е прекаран лъч С1, който го разделя на две равни половини А1 и Б1, които са симетрични по Качество, Количество и Форма, а асиметрични по Посока, защото тя е изотропна, равностойна и неопределена (няма ляво и дясно). Това отношение на категориите Качество, Количество, Форма и Посока към Симетрията и Асиметрията води до симетрия, равностойност на двете половини на квадрата на фиг 1.
ДЕТЕРМИНИРАМ И ДЕФИНИРАМ ПЪРВИЯТ, НАЙ-ВИСШ ОСНОВЕН ВИД СИМЕТРИЯ: ОГЛЕДАЛНО-РАВНА СИМЕТРИЯ - Е ТАКАВА СИМЕТРИЯ БЕЗ ОГЛЕДАЛНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ, С РАВНОСТОЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ, ПРИ КОЯТО КАЧЕСТВОТО, КОЛИЧЕСТВОТО И ФОРМАТА СА СИМЕТРИЧНИ, А ПОСОКАТА Е АСИМЕТРИЧНА, НО ИЗОМОРФНА, РАВНОСТОЙНА.
Определението на най-висшата симетрия, се получава като отношението на категориите Качество, Количество, форма и Посока към симетрията и асиметрията на двете половини на квадрата. То е отразено на фит. 1, и изписано с цели думи изразени със съответните символични съкращения в двете половини, клетки на приложената таблица.
Още тук при първият вид, Огледално-равна симетрия се появиха закономерни обобщения, свързани със загадката на посоката и съществуване на абсолютното съвършенство. Ако посоката при Огледално-равната симетрия беше симетрична, то тя превръща симетрията в Абсолютно-съвършена, която не съществува в Природата. Така посоката чрез своята противоположна същност спрямо качеството, количеството и формата забранява Абсолютно-съвършената симетрия. Защото, когато, Качеството, Количеството и Формата са равностойни, те са симетрични, а когато Посоката е равностойна, изотрапна, тя е асиметрична. Тази същност и положение на посоката при изотропност е противоположна на симетричното равенство при другите категории и се явява като закономерно ограничение за съществуване на Абсолютно-съвършената симетрия в Природата, което забрана за съвършенството в света. Тази забрана на съвършенството е забрана за съществуването и на Бог.
СЛЕДОВАТЕЛНО - ОГЛЕДАЛНО-РАВНАТА СИМЕТРИЯ СЕ ЯВЯВА КАТО НАЙ-ВИСША СИМЕТРИЯ , БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОГЛЕДАЛНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРОМЕНИ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АБСОЛЮТНОСТ.
Симетричността на трите категории: Качество, Количество и Форма, предопределя асиметричността на четвъртата категория - Посоката. Ако една, две или всичките три категории са несиметрични, асиметрични, то Посоката се превръща в симетрична с възмжжност за огледална инверсия при определен вид симетрия. Така се появява лява и дясна посока, което е възможност за развитие и движение на симетрията към други нови видове.
Извод: Качество, Количество и Форма, когато са равностойни са симетрични и са обвързани в системата на триадата, което предопределя различието на четвъртата категория, когато е равностойна да е асиметрична. Това е цикличната тетрасистема на Тетралектиката, което е възможност да наблюдаваме влиянието на симетрията и асиметрията при преходите на категориите от едното състояние в другото. Не случайно това движение се подчинява на комбинаторния принцип на две от четири. Тази тетрада е позната в древността като четирите основни елемента: Земя, Вода, Въздух и Огън, което в съвременния вариант отговаря на четирите агрегатни състояния на веществото: Твърдо, течно, газообразно и плазма. Древните са издигнали като единствената правилна, системна тетрадна възможност, но са и приписали погрешна всеобщи градивна основа на света.
Такива многобройни циклични тетради Тетралектиката е разкрила във всички еволюционни етапи и всички области на познанието. Основните категории на материята, с които ще докажа съществуването на Основните видове симетрия също се подчиняват на тази системност образувана от три близки по свойства състояния свързани в триада и четвъртото различно тетрадно състояние обвързано с тях.
2. АНТИСИМЕТРИЯ
Особеността на посоката да бъде симетрична при неравностойност, или без ляво и дясно, определя възможността да се върви към други видове симетрия. Затова следващият втори вид симетрия, където посоката играе главната определяща роля, е Антисиметрията. При Антисиметрията е възможно огледална инверсия или огледално преобразуване и получаване на антидвойници с различно качество.
Ще се възползвам от същата методология на таблицата с геометричните фигури с която доказах същността и съществуването на Огледално-равна симетрия, за да докажа съществуването на втория вид симетрия - Антисиметрията. Равнобедрения трапецъ съм го използвал формално, за да може по-достъпно и нагледно да се разбере огледалната инверсия при Антисиметрията.
През фиг. 2, която изобразява равнобедрен трапец, е прекаран лъч С2, който разделя трапеца на две равни половини А2 и Б2 като дясната половина Б2 е защрихована. Анализирам взаимоотношенията на половинките спрямо симетрията и асиметрията на категориите: Качество, Количество, Форма и Посока. Половините А2 и Б2 на фиг. 2 са равностойни, симетрични по Количество и Форма, и с неравностойност, но с противоположна симетричност на лява и дясна Посока, което определя разлчното Качество или неговата асиметрия. На чертежа различието на Качеството е символично представено от защрихованата Б2 половина, което удовлетворява възможността двете половини, на фиг. 2, да се преобразуват чрез огледална инверсия. Това съотношение на Качеството, Количеството, Формата и Посоката определя двете половини А2 и Б2 на трапеца като равни, но хирални, асимтрчни. По нататък, когато разкрия и обясня цялата загадъчна същност на посоката свързана със съществуването на Антисиметрията, където е необходимо изискването за хиралност поотделно на двете половини, и то само когато имат Асиметричен вертикал, който определя Антисиметрията. Това изискване притежават двете половини, по отделно на фиг. 2, което е възможност чрез огледална инверсия да се превърнат в Антисиметрични двойници.
ДЕТЕРМИНИРАМ И ДЕФИНИРАМ ВТОРИЯТ, ОСНОВЕН ВИД СИМЕТРИЯ: АНТИСИМЕТРИЯ - Е ТАКАВА СИМЕТРИЯ, ПРИ КОЯТО Е ВЪЗМОЖНО ОГЛЕДАЛНА ИНВЕРСИЯ, КОГАТО КОЛИЧЕСТВОТО И ФОРМАТА СА СИМЕТРИЧНИ, РАВНИ, А ПОСОКАТА Е СИМЕТРИЧНА, НО НЕРАВНОСТОЙНА, ЗАЩОТО ОПРЕДЕЛЯ ДА ИМА ЛЯВО И ДЯСНО, А КАЧЕСТВОТО Е РАЗЛИЧНО ПРИ АНТИСИМЕТРИЯТА.
Противоположната симетричност на Посоката спрямо другите три категории: Качество Количество и Форма, което установихме, води до поява на ново качество. Така при Антисиметрията категорията Качество при двете половини е неравностойно, асиметрично, което определя качественото различие между тях. На фиг. 2 новото качество, или различието в качеството се определя от защрихованата половина на трапеца.
Главен виновник за различното качество при Антисиметрията е симетричността на Посоката определяща появата на ляво и дясно при огледалната инверсия. Защото, ако Посоката е асиметрична, изотропна няма да я има огледалната инверсия и новото качество, и симетрията ще се трансформира в Огледално-равна симетрия, при която е невъзможно да има симетрична Посока.
Огледалната инверсия при Антисиметрията е възможност за поява на ново качество чрез промяна на посоката, при което тя е неравна, но противоположно симетрична, има ляво и дясно. При Антисиметрията подобно на диалектичния закон за Количествените натрупвания, които водят до ново качество, промяната на посоката определя появата на новото качество , без количествена изменения. Появява се нов закон на симетрията, който е Закон на посоката и заедно с Количественият закон, законите определящи новото качество стават два. Това води до част на обяснението, защо при еволюция на материята се появява ново качество без количествени промени, за което е виновна симетричността на посоката, или лявото и дясното , но диалектиката не намери обяснение.
Закономерни примери за съществуване и действие на Закона на посоката, определен от Антисиметрията, без количествена промяна са: във физиката - съществуването на материя и антиматерия, частици и античастици, в химията - атом и антиатом, вещество и антивещество и оптична изомерия, в биологията - леви и десни аминокиселини, леви и десни бълтъчини, двете човешки ръце и др.
През втората половина на 50 години на 20 век, физиците са констатират нарушение на пространствената симетрия при слабото взаимодействие като разкриват "лявовинтова спиралност" при неутриното. Това доказва, че в Природата съществува ляво и дясно, което приемат за нарушение на пространствената симетрия, и едва ли не, нарушение на природните закони. Друг е смисъла на това откритие, защото дори няма нарушение на пространствената симетрия, понеже съществуването на ляво и дясно в Природата, означава симетрия на посоката и поява на нов вид симетрия, Антисиметрията. Това объркване от физиците е порадено от непознаване на същността на посоката, която е противоположно симитрична само при наличието на лява и дясно и в техния случай имаме Антисиметрия, чията същност също е неясна и до днес. Това са две много важни фундаментални същности на материята, които предстоят да бъдат изяснени.
СЛЕДОВАТЕЛНО - АНТИСИМЕТРИЯТА СЪЩО Е ВИСШ РАЗРЯД СИМЕТРИЯ, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОГЛЕДАЛНА ИНВЕРСИЯ. ТЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ТРИ СИМЕТРИЧНИ КАТЕГОРИИ: КОЛИЧЕСТВО, ФОРМА И ПОСОКА, А АСИМЕТРИЧНА Е САМО ЕДНА КАТЕГОРИЯ, КАЧЕСТВОТО. ТЯ ПРИЛИЧА НА ОГЛЕДАЛНО-РАВНАТА СИМЕТРИЯ, КЪДЕТО СА СИМЕТРИЧНИ КАЧЕСТВОТО, КОЛИЧЕСТВОТО И ФОРМАТА, А Е АСИМЕТРИЧНА ПОСОКАТА. НЕЩО ПОВЕЧЕ МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ ЗА АНТИСИМЕТРИЯТА, ЧЕ ТЯ Е НАД ВСИЧКИ СИМЕТРИИ, ЗАЩОТО ПРИТЕЖАВА ДВЕ ФУНКЦИИ, ДЕЙСТВЕНА ЗА РАЗВИТИЕТО И ЗАПАЗВАЩА ЦЕЛОСТТА НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО КАТО НАЧАЛО, ОТ КОЕТО ЗАПОЧВА РАЗВИТИЕТО НА МАТЕРИЯТА . ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ОСНОВНИ ВИДОВЕ СИМЕТРИЯ СА СЪЩО ДВУСТРАННИ, НО СЕ ПОЯВЯВАТ В ПРОЦЕСА НА ЕВОЛЮЦИОННОТО РАЗВИТИЕ СЛЕД ПРОТОНАЧАЛОТО, ОПРЕДЕЛЕНО ОТ АНТИСИМЕТРИЯТА.
СЛЕДОВАТЕЛНО, ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗНАЧЕНИЕТО АНТИ, НЕ Е САМО ПРОТИВОПОЛОЖНО ОТРИЦАНИЕ - ЗАЩОТО АНТИТО В ИСТИНСКИЯ СМИСЪЛ, ОЗНАЧАВА ПРОТИВОПОЛОЖНО НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ.
Това определение изяснява същността на Антито, много важно за всички области на познанието и най-важно за разкриване на Всеообщия закон на съществуването и развитие на материята. Защото е неговата същност, или това е Тетралектика на природата, където Антисиметрията като противоположно на противоположностите удвоява диалектичните противоположности и ги прави Тетралектични
На края ще направя генерално обяснение на всеобхващощото приложение, в което Антисиметрията играе главна роля поради особеното положение на Посоката, с което ще се изясни по-пълно както Посоката, Антисиметрията, така и началото на съществуването, развитието и разбирането на света и познание за него.
3. ПРЕХОДНА СИМЕТРИЯ
Тази симетрия съм я определил за преходна, защото категорията Форма до нея е симетрична, а след нея тя е винаги асиметрична. Това определя възможността след нея да съществуват още три вида симетрия и още един трети закон при тях, Закон на формата, за поява на ново качество без количествена промяна. Този закономерен преход определен от симетричността и асиметричността на Формата, разделя Основните видове симетрия на две триади, които предполагат Тералектичната хексада, в което се състои възможността да съществуват още три вида симетрия след Преходната. Затова и фигурата, с която ще обясня Преходната симетрия е симетрична, квадратна със защрихована дясна половина. Защрихованата половина при всички фигури изразяващи съответните видове симетрии, означава че категорията Качество е асиметрична.
Асиметричност на качеството по принцип означава, че при еволюционното развитие на материята, при определен вид симетрия има различие в качеството или поява на ново качество. Затова изключение прави само последния вид симетрия, Дисиметрията, поради условността за различие на качествоот като е защрихована десната половина на четириъгълника. При тази симетрия преобладава асиметричността на категориите, включително и Качеството, което не е ново. Защото Дисиметрията е най-висша асиметричност. А симетричността на Посокота при Дисиметрията, е ограничение за абсолютизиране на асиметрията при нея. Това ограничение за превръщане на всички категории в асиметрични, забранява съществуването на Абсолютно несъвършена асиметрия. Противоположно на асиметричността на Посоката при Огледално-равната симетрия, която е ограничение за съществуването на Абсолютно съвършена симетрия.
Това предхождащо разяснение, улеснява преминаването към доказателството за съществуването на Преходната симетрия:
През фиг. 3, изобразяваща квадрат със защрихована дясна половина, е прекаран лъч С3, който разделя квадрата на две еднакви половини А3 и Б3. Защрихованата половина Б3 означава асиметрия на Качеството и Количеството, а Формата на двете еднакви половини е симетрична, защото са половини на квадрат. При това комбинативно положение, съществуване на асиметричните категории, Качество и Количество като асиметрията на Качеството, или новото качество се определя от асиметрията на Количеството, а Посоката е симетрична като има ляво и дясно, но без възможност за огледална инверсия.
ДЕТЕРМИНИРАМ И ДЕФИНИРАМ ТРЕТИЯТ, ОСНОВЕН ВИД СИМЕТРИЯ: ПРЕХОДНА СИМЕТРИЯ - Е ТАКАВА СИМЕТРИЯ, ПРИ КОЯТО КАЧЕСТВОТО И КОЛИЧЕСТВОТО СА АСИМЕТРИЧНИ, НЕРАВНИ , КОЕТО ОПРЕДЕЛЯ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА КОЛИЧЕСТВЕНИЯ ДИАЛЕКТИЧЕН ЗАКОН. ФОРМАТА Е СИМЕТРИЧНА, РАВНОСТОЙНА, А ПОСОКАТА Е АСИМЕТРИЧНА, НЕРАВНОСТОЙНА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ЛЯВО И ДЯСНО, НО БЕЗ ОГЛЕДАЛНА ИНВЕРСИЯ ПРИ ПРЕХОДНАТА СИМЕТРИЯ.
Доказването същността и съществуването на Преходната симетрия, при действието на която се появява асиметрия или различие на Качество като ново, е определено от асиметрия на Количеството. Всъщност това е Диалектичния закон за Количествените натрупвания определящи новото качество, който е втория симитричен закон за поява на новото качество.
СЛЕДОВАТЕЛНО - АСОЦИАТИВНИЯТ ИЗВОД ОПРЕДЕЛЯ КОЛИЧЕСТВЕНИЯ ЗАКОН НА ДИАЛЕКТИКАТА КАТО ЗАКОН НА СИМЕТРИЯТА БЕЗ ОГЛЕДАЛНА ИНВЕРСИЯ. ТАКА ВТОРИЯТ ЗАКОН НА СИМЕТРИЯТА, КОЙТО ОПРЕДЕЛЯ ПОЯВАТА НА НОВОТО КАЧЕСТВО Е КОЛИЧЕСТВЕНИЯ ЗАКОН, ДЕТЕРМИНИРАН ОТ ПРЕХОДНАТА СИМЕТРИЯ.
Нагледен пример както за Количествения закон, така за Преходна симетрия, е специфичното тегло на химичните елементи. Един куб./см. алуминий и 1 куб./см. олово имат огромна разлика в количественото съдържание, което определя разликата в химическите свойства като асиметрия, различие на Качеството - а това е същността на Преходната симетрия и Количествният закон.
4. ОГЛЕДАЛНО-НЕРАВНА СИМЕТРИЯ
Следващата крачка, която ще направя е доказването, дефинирането и обяснението на четвъртия Основен вид симетрия - Огледално-неравна симетрия. По-горе изяснихме, че от този вид симетрия Формата вече е асиметрична, което е отдалечаване от симетричността и движение към повишаване на асиметричността при останалите Основни видове симетрия, за да се стигне до най-висшата асиметрия при Дисиметрията. Това съображение предполага, че четириъгълника от чер. 4, с който ще докажа възможността за съществуването на Огледално-неравната симетрия е неравностранен, несиметричен.
Прекараният лъч С4 през фиг. 4, която е асиметрична, разделя четириъгълника на две неравни половини А4 и Б4. Неравенството между А4 и Б4, определя асиметричността на Формата, а щом една категория е асиметрична, посоката е винаги симетрична като детерминира ляво и дясно, но в случая не предполага огледално преобразуване.
Пространственото количество от двете страни на лъч С4 е неравно, асиметрично, което определя асиметрия на Количеството, но двете страни са с еднородно качество определящо невъзможност за пораждане на ново качество, поради това няма защрихована страна на фиг. 4. Получената комбинация на симетрия е: симетрично Качеството и Посоката, и асиметрична Формата и Количеството.
ДЕТЕРМИНИРАМ И ДЕФИНИРАМ ЧЕТВЪРТИЯТ, ОСНОВЕН ВИД СИМЕТРИЯ: ОГЛЕДАЛНО-НЕРАВНА СИМЕТРИЯ - Е ТАКАВА СИМЕТРИЯ, ПРИ КОЯТО КАЧЕСТВОТО И ПОСОКАТА СА СИМЕТРИЧНИ, КАТО РАВНОСТОЙНОСТ НА КАЧЕСТВОТО И НЕРАВНОСТОЙНОСТ НА ПОСОКАТА, А КОЛИЧЕСТВОТО И ФОРМАТА СА АСИМЕТРИЧНИ, НЕРАВНОСТОЙНИ.
Тази симетрия получава името - Огледално-неравна симетрия, защото от нея започва асиметрия на Формата, което определя асиметричната половина на шестте Основни вида симетрия и А4 и Б4 нито са огледално равни, нито е възможно огледална инверсия между тях.
СЛЕДОВАТЕЛНО - ПРИ ОГЛЕДАЛНО-НЕРАВНАТА СИМЕТРИЯ НЯМА НИТО ОГЛЕДАЛНА ИНВЕРСИЯ, НИТО ПОЯВА НА НОВО КАЧЕСТВО, ЗАЩОТО ТО Е СИМЕТРИЧНО. ПРЕХОДНОТО НАМАЛЯВАНЕ НА СИМЕТРИЧНОСТТА, СЕ ДЪЛЖИ НА АСИМЕТРИЧНАТА ФОРМА И АСИМЕТРИЧНОСТТА НА КОЛИЧЕСТВОТО КАКТО И СИМЕТРИЧНОСТТА НА ПОСОКАТА, КОЕТО НЕ ВЛИЛЯЕ НА КАЧЕСТВОТО.
Определящ обективен пример за Огледално-неравна симетрия, са два неравни къса от еднородно вещество или разгледаните А4 и Б4 , при което Качеството е симетричн, или еднакво при двата къса, но с различна, асиметрична Форма и различно количествено съдържание, асиметрия на Количеството. Цялата тази симетрична и асиметрична комбинативност между Качеството, Количеството и Формата, детерминира симетрия на Посоката с определение на ляво и дясно, което обективно изразяват двете различни парчета еднородно вещество, адекватно на А4 и Б4.
5. МЕЖДИННА СИМЕТРИЯ
Поява на асиметрична Форма при Огледално-неравната симетрия е предпоставка за съществуване на третия закон - Закона на формата определящ възможност за поява на ново качество без количествена промяна. При Огледално-неравната симетрия липса такъв закон , или какъвто и да е закон за поява на ново качество, защото то е симетрично, а при Дисиметрията е изключено да съществува изобщо такъв закон, поради най-висшата асиметричност на нейните категории, по което си прилича с най-висшата Огледално-равна сметрия, но в противоположни посоки.
Логична е необходимостта този Закон на Формата за поява на ново качество, без количествени промени, да съществува при Междинната симетрия, която е по средата между двата Основни видове симетрия с повишена асиметричност. Така тази логика води до дефинирането на името Междинна симетрия на петия Основен вид симетрия.
Увеличаване на асиметричността при движението от най-висша симетрия - Огледално равната симетрия към най-нисшата, или най-висшата асиметрия - Дисиметрията е предпоставка за несиметричност на фиг. 5. Поради това съображение прекарания лъч С5 през неравностранния четириъгълник на фиг. 5, който ще използвам за нагледно доказателство за съществуването на Междинна симетрия, го разделя на две неравни асиметрични части А5 и Б5. Дясната част е защрихована, което показва не равностойност, асиметричност на Качеството. Формата е асиметрична, защото частта А5 не е равна на Б5. Количеството е симетрично, равностойно, а посоката е симетрична, не равностойна.
Получената системна комбинативност позволява да определим същността на петия Основен вид симетрия - Междинна симетрия:
ДЕТЕРМИНИРАМ И ДЕФИНИРАМ ПЕТИЯТ, ОСНОВЕН ВИД СИМЕТРИЯ: МЕЖДИННА СИМЕТРИЯ - Е ТАКАВА СИМЕТРИЯ, ПРИ КОЯТО КАЧЕСТВОТО И ФОРМАТА СА АСИМЕТРИЧНИ, А КОЛИЧЕСТВОТО И ПОСОКАТА СА СИМЕТРИЧНИ, НО КАТО РАВНОСТОЙНОСТ НА КОЛИЧЕСТВОТО И НЕРАВНОСТОЙНОСТ НА ПОСОКАТА, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ЛЯВО И ДЯСНО, НО БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОГЛЕДАЛНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ ПРИ ТОЗИ ВИД СИМЕТРИЯ.
СЛЕДОВАТЕЛНО - ПРИ МЕЖДИННАТА СИМЕТРИЯ НЯМА ОГЛЕДАЛНА ИНВЕРСИЯ, ПОРАДИ АСИМЕТРИЧНОСТТА НА ФОРМАТА, НО ТЯ ПО СЪЩАТА ПРИЧИНА ОПРЕДЕЛЯ ПОЯВАТА НА НОВОТО КАЧЕСТВО, ИЛИ АСИМЕТРИЯТА МУ КАТО РАЗЛИЧИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ДВЕТЕ ЧАСТИ. ТАКА СЪЩНОСТТА НА МЕЖДИННАТА СИМЕТРИЯ ДЕТЕРМИНИРА ТРЕТИЯ СИМЕТРИЧЕН ЗАКОН ОПРЕДЕЛЯЩ ПОЯВАТА НА НОВО КАЧЕСТВО БЕЗ КОЛИЧЕСТВЕНА ПРОМЯНА. С ТОВА ЗАКОНИТЕ ДЕТЕРМИНИРАЩИ ПОЯВАТА НА НОВОТО КАЧЕСТВО СТАВАТ ТРИ И СА ЗАКОНИ НА СИМЕТРИЯТА, А НЕ НА ДИАЛЕКТИКАТА, КОЕТО В ИСТИНСКИ СМИСЪЛ ГИ ОПРЕДЕЛЯ КАТО ТЕТРАЛЕКТИЧНИ. ПРИЧИНАТА ЗА ПОЯВА НА НОВО КАЧЕСТВО И ПРИ ТРИТЕ СИМЕТРИЧНИ ЗАКОНА, Е ПРОМЯНАТА ИЛИ АСИМЕТРИЯТА НА ЕДНА ОТ КАТЕГОРИЙТЕ: ПОСОКА, КОЛИЧЕСТВО И ФОРМА. РАЗЛИКАТА, Е САМО ЧЕ ПРОМЯНАТА ПРИ ПОСОКА КАТО ЛЯВО И ДЯСНО ОЗНАЧАВА СИМЕТРИЯ, А ПРОМЯНАТА ПРИ КОЛИЧЕСТВОТО И ФОРМАТА ОЗНАЧАВА АСИМЕТРИЯ
Междинната симетрия наподобява Антисиметрията, само че асиметричността на формата разваля равенството между тях, но пък определя вторият симетричен закон за появата на новото качество, без количествено изменение - Закона на формата. Така Закона на Формата при Междината симетрия и Закона на Посоката при Антисиметрията обясняват, защо при еволюционното развитие на материята се формира ново качество без количествени промени, или без Закона на Количеството. Така дългия спор между учените и философите, за поява на новото качество без количествени промени намери закономерното си логично симетрично решение.
Обективен пример за Междинна симетрия имаме при верижната изомерия и изомерията по място при органичните химични съединения. Например, двете форми на бутана - нормален и изобутан, при верижната изомерия. Друг красноречив обективен пример за Междинна симетрия има при двете алтропни форми на въглерода. Кристална решетка при диаманта и аморфна форма при графита, саждите, които имат коренно различни физични свойства, като диаманта е символ на чистотата, твърдстта, красотата, и богатството, а саждите са симфол на мърсотията, рехавостта, грозотата и на бедния коминочистач.
6. ДИСИМЕТРИЯ
Неравенството на всички категории при последния, шести Основеновен вид симетрия, води до логичното и дефиниране като Дисиметрия, което означава най-висша асиметричност. Съответно четириъгълника, чрез който ще докажа съществуването и същността на Дисиметрията е неравностранен, и лъчът С6 на фиг. 6 го разделя на две неравни части, А6 и Б6. Неравностойността на двете части по презумция показва, че Количеството и Формата са неравни, асиметрични. Б6 е защрихована, което отразява асиметрия на Качеството. Така неравенството, асиметрията на Качеството, Количеството и Формата предполагат неравенство, но симетричност на Посоката като ляво и дясно.
Следователно при последният, шести Основен вид симетрия, всички категории: Качество, Количество, Форма и Посока са неравни, но първите три като неравни са асиметрични, а Посоката като неравна е симетрична с определение на ляво и дясно. Това детерминира последния Основен вид симетрия да притежава най-висша асиметрия, което я прави противоположна на Огледално-равната симетрия, при която всички категорий са равни, а Посоката е изоморфна, равна, но асиметрична, няма ляво и дясно.
Неравенството на всички категории при последния Основен вид симетрия, води до логичното и дефиниране като Дисиметрия, което означава най-висша асиметричност.
Дисиметрията е последен, шести Основен вид симетрия, защото с нея се изчерпват всички възможни комбинации на четирите категории: Качество, Количество, Форма и Посока, спрямо възмъжността за симетричност и асиметричност.
ДЕТЕРМИНИРАМ И ДЕФИНИРАМ ШЕСТИЯТ, ОСНОВЕН ВИД СИМЕТРИЯ: ДИСИМЕТРИЯТА - Е ТАКАВА СИМЕТРИЯ, ПРИ КОЯТО ВСИЧКИ ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ СА НЕРАВНИ, КАТО КАЧЕСТВОТО, КОЛИЧЕСТВОТО И ФОРМАТА СА АСИМЕТРИЧНИ, А ПОСОКАТА Е СИМЕТРИЧНА, НО НЕРАВНА. НЕВЪЗМОЖНОТО ПРИ ДИСИМЕТРИЯТА Е КАКТО ОГЛЕДАЛНОТО РАВЕНСТВО, ТАКА И ОГЛЕДАЛНОТО ПРЕОБРАЗУВАНЕ.
СЛЕДВАТЕЛНО С ПОСЛЕДНИЯ ОСНОВЕН ВИД СИМЕТРИЯ - ДИСИМЕТРИЯТА, ЗАВЪРШВА ТРИАДАТА НА АСИМЕТРИЧНАТА ПОЛОВИНА НА ГЕОМЕТРИЧНАТА ФОРМА, КОЯТО Е ПРОТИВОПОЛОЖНА НА ТРИАДАТА ОТ СИМЕТРИЧНАТА ПОЛОВИНА НА ШЕСТТЕ ОСНОВНИ ВИДА СИМЕТРИЯ. ФАКТИЧЕСКИ БРОЯТ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СИМЕТРИЯ Е ХЕКСАДА ПОЛУЧЕНА ОТ ТРИАДА И АНТИТРИАДА. ТОВА ОПРЕДЕЛЯ ДИСИМЕТРИЯТА КАТО ОГЛЕДАЛЕН ДВОЙНИК НА ОГЛЕДАЛНО-РАВНАТА СИМЕТРИЯ, ПРИ КОЯТО КАТЕГОРИИТЕ КАЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО, ФОРМА И ПОСОКА СА НЕРАВНИ, НО ПОСОКАТА КАТО НЕРАВНА Е СИМЕТРИЧНА, КОЕТО Е ОБРАТНО НА РАВЕНСТВОТО ПРИ ОГЛЕДАЛНО-РАВНАТА СИМЕТРИЯ НА КАЧЕСТВОТО, КОЛИЧЕСТВОТО, ФОРМАТА И ПОСОКАТА, КЪДЕТО ПОСОКАТА Е РАВНА, ИЗОМОРФНА, НО АСИМЕТРИЧНА
Пример за Десиметрия са два метални къса - желязо и злато, които са с различно, асиметрично качество, количество и форма, а по презумция посоката е симетрична с възможност за ляво и дясно при двата къса. Така Дисиметрията има само една различа категория - Качеството, която е противоположна при Огледално-неравната симетрия като двата метални къса са само от един вид метал. Тази протовоположна прилика с Огледално-неравната симетрия, както и противоположната разлика на основните категории спрямо симетричност и асиметрично, което увеличава броя на асиметричните категории, я лишава от възможността за съществуване на симетричен закон и огледална инверсия, както е при Огледално-неравната симетрия.
Комбинации на самостоятелно асиметрично съществуване както на Количеството, така и на Формата в определен вид симетрия са невъзможни, защото предполагат винаги асиметрия на качеството свързано с двата основни закона: Количествения симетричен закон определен от Преходната симетрия и Симетричния закон на формата, определен от Междинната симетрия. Единствено като симетрична в Огледално-равната симетрия може да бъде само най-загадъчната категория Посоката, а единствена съмостоятелна асиметричност на категорията Качество може да има само при Антисиметрията. Това е закономерен факт за тясната връзка между тях, като висши симетрии, и възможност за огледална инверсия при Антисиметрията.
Със съществуването на Основните шест вида симетрия се решава въпроса за закономерната системност между тях, като единно цяло, което предполага всеобщност и всеобхватност във всички етапи на материалното съществуване и еволюционно развитие, валидно за цялото научно познание. Затова, въпреки че Основните видове симетрия са разкрити и обяснени чрез абстрактните геометрични фигури, те обективно реално са обвързани с материалната обективна действителност на света. Принципно те са обвързани с естествознанието като съществуване, развитие и управлени на матералната обективна действителност във всичките нейни еволюционни етапи: физичен, химичен, биологичен и разумен. Защото геометричната форма и материята са взаимосвързани, поради което няма геометрична форма без материя, така както няма материя без геометрична форма. Така геометричната абстракция е запълнена с обективна материална реалност и законите, които я управляват са отражение в естествените науки, от които черпим познание и доказателството. Това е възможност за изследване и разбиране на безкрайното материално разнообразие като теория и практика чрез едините симетрични закони определени в Шестте основни видове симетрия валидни за цялата материя.
Съществуването на Основните шест, вида симетрия нагледно доказват тясната връзка на философията с естествознанието чрез участието на основните категории на научното познание: Качество, Количество, Форма и Посока, които са и основни философски категори като същевременно са основни категории и на естествените науки. Това е нагледната логична възможност за необходимото обединение на философията с естествознанието на симетрична основа, предоставящо въможност за решаване както нерешените въпроси на философията, така и на противоречията в естествените науки, на човека и обществото.
Следователно естествознанието е необходимо да бъде пропито с филосовски синтетични изводи като модели, а философията да прави своите синтетични хипотези и изводи само върху доказаните открития от частните науки, което ще я превърне доказателствена синтетична наука.
След като предложих доказателство, по възможно най-нагледен метод за съществуването само на Шест основни вида симетрия, действени във всички етапи на еволюцията, както и във всички области на научното познание, може да ги приложим за обяснение на забраната за съществуване на съвършенството. Защото обединяването на хилядите частни вида симетрия в науката, което предполага по-пълното разкриване и разбиране в по-тесен ообективен смисъл както на Симетрията и Асиметрията, така и на съществуването, развитието, управлението и разбирането на света. За да се постигне единна мирогледна картина на света и пълното разбиране същността на Симетрията и Асиметрията, към Основните обективно съществуващите шест вида симетрия ще разгледам принципната невъзможност за съществуване на Абсолютна симетрия и Абсолютна асиметрия. Това ще разкрие не само същността и разбирането на най-загадъчната и неразбрана категория Посоката, с фундаментално значение за съществуването, развитието и управлението на материята и света, но и забрана за съществуването на съвършенството от нея.
І. Абсолютна симетрия - е такава симетрия, при която всички категории: Качество, Количество, Форма и Посока са равни и симетрични, което я прави невъзможна.
1. Огледално-равна симетрия - е такава симетрия, при която Качество, Количество, и Форма са равни и симетрични, а Посоката е изотропна, но асиметрична.
2. Антисиметрия - е такава симетрия, при която Качеството е неравно, различно и асиметрично, Количеството и Формата са равни и симетрични, а посоката е неравна, но симетрична с определение на ляво и дясно.
3. Преходна симетрия - е такава симетрия, при която Качеството и Количеството са неравни и асиметрични, Формата е равна и симетрична, а Посоката е неравна, но симетрична с определение на ляво и дясно.
4. Огледално-неравна симетрия - е такава симетрия, при която Качеството е равно и симетрично, Количеството и Формата са неравни и асиметрични, а Посоката е неравна, но симетрична с определение на ляво и дясно.
5. Междинна симетрия - е такава симетрия, при която Качеството и Формата са неравни и асиметрични, Количеството е равно и симетрично, а Посоката е неравна, но симетрична с определение на ляво и дясно.
6. Дисиметрия - е такава симетрия, при която Качеството, Количеството и Формата са неравни, асиметрични, а Посоката е неравна, но симетрична с определение на ляво и дясно.
ІІ. Абсолютна асиметрия - е такава симетрия, при която всички категории Качеството, Количеството, Формата и Посоката са неравни и асиметрични, което я прави невъзможна.
Абсолютна симетрия и абсолютна асиметрия са забранени да съществуват в Природата като обективна материална реалност. Главният виновник за тази забрана е неразкритата и неразбраната същност на посоката, която обяснява тази забрана. При най-висшата симетрия, Огледално-равната, Качеството, Количеството и Формата са равни и симетрични, а Посоката е изоморфна, но асиметрична, което означава равна и липса на ляво и дясно. Тази същност на Посоката да бъде противоположна на останалите основни категории, когато е равна да е асиметрична, е необяснена и неразбра, дори незабелязана от философите и учените до днес.
Следователно противоположната същност на Посоката спрямо другите категории, е много важен и основен фактор за забраната на Абсолютната симетрия в Природата, което е забрана за съвършенството и Бог. Това е закономерния механизъм, който не позволява съществуването на съвършенството в съществуването, развитието и управлението на материята, света.
Затова допускането по презумция, което съм предложил в определението на Абсолютната симетрия, че Посоката при нея е равна и симетрична, фактически е невъзможно. Така, че това предварително допускане е само оринтировачно, което да предположи, каква трябва да бъде същността на Абсолютната симетрия спрямо другите Основни видове симетрия, и забраната и от Посоката. Защото ако поставим истинската същност на Поосоката в Абсолютната симетрия, тя се превръща във възможния най-висш Основен вид симетрия - Огледално-равната симетрия.
Противоположното допускане, което съм предложил в определението на Абсолютната асиметрия, че Поосоката при нея е неравна и асиметрична също е невъзможно. Така че това допускане също е само оринтировачно, което да предположи, каква същност трябва да притежава Абсолютната асиметрия спрямо другите Основни видове симетрия, и забраната и от Посоката. Защото ако поставим истинската същност на Посоката в Абсолютната асиметрия, тя се превръща във възможния най-нисш, асиметричен Основен вид симетрия - Дисиметрията.
Следователно Абсолютната симетрия и Абсолютната Асиметрия са невъзмжни да съществуват в обективната материална реалност. Основната предпоставка на тази забрана, е противоположното съществуване на Посоката спрямо другите основни категэрии Качество, Количество и Форма. Когато тези три основни категории са равни, те са симетрични, а когато са неравни, те са асиметрични. Категорията Посока е противоположна на тях, когато е равна, изоморфна, няма ляво и дясно, тя е асиметрична, а когато е неравна има ляво и дясно и тя е симетрична.
Тази особена противоположност на Посоката спрямо другите основни категории и създава царствен ореол както да забранява съвършенството, така и възможност за съществуване на огледална инверсия и Антисиметрия. Защото Антисиметрията е предпоставка за съществуването както на материя и антиматерия, така и на съществуването, не на две, а на четири противоположности, което определя единствената възможност, обективния материален свят да съществува и се развива Тетралектично, само като относителен. Това означава съществуване и развитие само като крайни, ограничени и несъвършени материални структури и форми и съответните закони, които ги управляват, за да съществува и се развива нашия материален свят. Това е възможност Разумния човек да ги открива, доказва, и прилага за своето развитие като разбиране и измениние на света от природните закони и човекът.
Другата фундаментална същност на Посоката, е единствения важен аргумент, тя да е предпставка света да има начало като качествено различие, управлявано от симетричния закон на Антисиметрията. Начало, преди което няма нищо друго, за да детерминира качествена разлика, защото не съществуват още Количествения закон и Закона за промяна на формата. Така че Антисиметрията поставя начало на съществуването и развитието и появата на Количествения закон и Закона на формата предопределящи появата на новото еволюционно качество при материалното развитие.
Затова съм отделил и ще отделям по-специализирано и обстойно разглеждане и обяснението на същността на Антисиметрията и особената роля на посоката.
Изводите от Шестте основни видове симетрия водят до трите фундаментални закони на съществуането и еволюционното развитие на материята за постигане на новото качество. Тези изводи разкриват същността на Количествения закон, определящ появата на ново качество чрез количествена промяна, Закона на Посоката и Закона на Формата, определят появата на новото качество, но без количествена промяна. Тези три фундаментални закони, са Закони на Симетрията за вървене на еволюционното развитие от по-простото към по-сложното и прогресивно ново качество.
Следователно, за да се опознае и разбере същността на материалното съществуване и еволюционно развитие, е необходимо да се отговори на въпроса Защо? Защо светът е точно такъв какъвто го разкриваме и опознавме, а не е някаква друга разновидна реалност. Отговорът, е защо това е единствената възможност за закономерното му Тетралектично симетрично съществуване, развитие и управление, с възможност за опознаването, доказването, разбирането и практическото му прилагане от Разумния човек. Затова въпроса Защо? - е най-важния и обобщаващ въпрос, чрез който се постига обобщаващата пълнота на отговора, а обобщаване на симетрията в Шест основни вида е принципната необходимост за постигане на отговора.
Така че постигането на разбирането за появата на ново качество без количествени изменения, разкрито от естествознанието, но необяснено, е възможно да бъде обяснено чрез основните категории Форма и Посока, което диалектиката както в класическия, така и в съвременния си вид, не разбра и не обясни. Дилектиката издигната като всеобхващаща законова същност на Природата, съдържа ограничение като не е разработила и включила в същността си основните категории Форма и Посока, което я прави непълна. Тази непълнота на диалектичния закон не го отрича, а го обрича на доизграждане и развитие.
Затова съвременното научно познание чрез включване на Формата и Посоката към старото закономерното разбиране на материята само като Качество и Количество, преминава в нов по-висш етап на рзбиране на света.
Обобщаващото разкриване на Шестте основни вида симетрия, по необходимост, изисква към основните категории Качество и Количество да се включат Форма и Посока. Така чрез симетричното обобщаване, диалектиката върви към пълнота, като се превръща във Всеобщ Тетрасиметричен (Тетралектичен) закон на материалното съществуване, развитие и управление на света.
Трите симетрични закона на съществуването и еволюционното развитие на матеирята, детерминирани от категорийте Количиство, Форма и Посока отразени в Антисиметрията - Закона на посоката, в Преходната симетрия - Количествения закон и в Междинната симетрия - Закона на формата, са необходимите закони за поява на новото качество. Те са неотделима част от всеобхватността на Основните видове симетрия, които се проявяват и управляват всички основни етапи на съществуването и развитието на материята: субмикро физически, физически, химически, биологически и разумен. Тази всеобхватност може да бъде подкрепена с доказателството за съществуването на Трите симетрични закони с конкретни научни открития. Взети от естествознанието като обективни закономерни примери от различните еволюционни етапи на материята.
Много пъти подчертавах особената, привелигирована, съществено важната и загадъчна роля в съществуването и еволюционното материално развитие, на категорията Посока. Тя се явява не само като основна същност за забрана на съвършенството чрез забрана на Абсолютната симетрия и Абсолютната асиметрия, но и при разкриване съществуването на 4 противоположности като същността на Тетралектика на природата и като много важен принцип за съществуването и същността на протоматерията и протоантиматерията.
Посоката е основната същност и на един от трите симетрични закона на материалното съществуване и развитие - Закон на Посоката, който без количествени изменения постига новото качество. Затова ще предложа в подкрепа примери от естествознанието като доказани научни открития свързани с закономерната роля на Посоката:
Физическата фундаментална материална и антиматериална същност на света и антисвета, съществува като материя и антиматерия изградени от огледалните антидвойници - частици и античастици. Материята и антиматерията се подчиняват на Антисиметрията, което е свързано със симетрията на Посоката като ляво и дясно. Така че промяната на Посоката в ляво или дясно, определя появата на различното качество без количествени промени, при огледалната инверсия, което се управлява от Антисиметрията.
Следващият еволюционен етап на материално развитие е химическата, атомната, електромагнитната и веществена същност на нашия свят, който също е подчинен на Антисиметрията като антипод на антиматериалния, антиатомен и антивеществен свят .
Другото, което е най-важно и съществено, е че в нашия материален, атомен и веществен свят съществува Антисиметрия, която управлява появата на ново качество без количествена промяна и без анихилация. Такъв е процесът на химичната оптична изомерия, при който две асиметрични, хирални молекули, завъртат поляризования лъч в противополжни посоки, лява и дясна. Така промяната на Посоката определя различното качество на двете хирални химически молекули без количествена промяна и промяна на формата.
При оптичната изомерия на химическите кристали, действието на Антисиметрията е същото. Разделените леви и десни хирални кристали, на винената киселина от Л. Пастьор, са антидвойници, които въртят поляризования лъч в противоположни посоки като определят различното качество без промяна на количеството и формата. Кристалните антидвойници събрани отново заедно неутрализират симетрията на Посоката и различното качество като се получава неутрална и неактивна равновесна, нулева смес - рацемат.

  image Цветан Иванов е в/ъв Vratza. 25 март 2014 г.

ОСНОВНИТЕ 6 ВИДА СИМЕТРИЯ.
Нагледна илюстрация на един от основните, всеобхващащи закони на Природата, който разкрива и обяснява ролята и значението на Симетрията и Асиметрията в съществувате и развитието на света.си
Гласувай:
15
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: begetron426
Категория: Технологии
Прочетен: 2414944
Постинги: 359
Коментари: 4127
Гласове: 87259
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930