Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.09.2008 17:09 - Истинската същност и роля на религията в развитието на човешката цивилизация - първа част
Автор: begetron426 Категория: Технологии   
Прочетен: 27600 Коментари: 76 Гласове:
2

Последна промяна: 11.04.2017 22:39


ИСТИНСКАТА СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА РЕЛИГИЯТА В РАЗВИТИЕ НА НАШАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ПЪРВА ЧАСТ

                   С появата на разума при човека, поради наследения животински страх и невежеството, той започва да  обожествява, одухотворява /анимизъм/ заобикалящата го природа, а по-късно пренася това обожествяване и при самия човек, което стои в ядрото на съвременните основни религии. Паралелно с обожествяването на заобикалящия свят от човека възниква терминологията и първичното познание за него, пак поради невежество, породило необходимостта от опознаване на заобикалящия го свят, за да може човекът да пребивава в него, а по-късно и да го преобразува.
Ражда се философията, която като синтетично обобщаващо познание прави опит чрез първичното невежеството да обоснове първопричината за съществуването, развитието и управлението на света. Така се раждат хилядите философски идеи за това, ражда се и Бог. Още в най-дълбоката древност философията се разделя на две направления. Едната и линия се придържа към мистифицирането на вече обожествената реалност, за да я изопачи и да я тласне към иреалното, което от дълбочината на първичното невежество е било по съвместна необходимост за управление на болшинството. Другата линия, която пак изхожда от невежеството се опитва да направи действителността реална чрез съзерцанието, което е искрицата надежда за раждащата се истина, която съдържа наченките на материализма на Древния изток. Ражда се тотален мистицизъм и наченки на слаб материализъм, който постепенно набира сили и в Древна Гърция, където съзерцанието вече е пренесено върху обективната действителност, с което се ражда истинския материализъм като натурфилософия. От този момент нататък ясно се очертават двете основни философски течения материализъм и идеализъм. Това са материалистичната линия на Левкип и Демокрит и идеалистичната линията на Сократ и Платон. В Древна Гърция, въпреки че философите черпят информация за своите размишления от реалната действителност, те не влагат крайния резултат на тези размишления все още в практиката, с което не правят крачка към прогресивно развитие на обществото. През цялото това време на противоречиво развитие на нашата цивилизация материализма е бил отричан оплюван преследван и унищожаван от мистичния и религиозен идеализъм, а съвременните мистици уж подкрепят науката, уж съжаляват за изгубеното познание, което техните предшественици са унищожили, но я приравняват с мистиката, за да я удавят в нея. Защото този първичен материализъм е бил в зародиша си, без власт и без доказателства само със съзерцателния си наивинитет е достигнал велики прозрения застрашаващи управляващия идеализъм, но му предстояло материалистично обосновано развитие върху обективното съществуването и развитието на света. Догматичният идеализъм имал място за развитие само в посока на задушаване на материализма, а в самата догматика се съдържала първоначалната му сила облечена във власт без възможност за развитие, но и без опонент или слаб опонент в лицето на материализма. С противоречивото развитие на цивилизацията ни се заражда частната собственост, семейството и държавата, които се подчиняват на теократичното и плутократичното държавно управление като първоначално най-отгоре са стояли теократите. Потисническата роля на теократизма и плутократизма не е била възможно да бъде абсолютна, поради относителността на света, което е възможност за зараждането на наивния съзерцателен материализъм. Същата тази потисническа роля на управляващите придобива огромно значение както за потискането, така и за развитието на материализма като внася противоречие в обществото като духовна празнота на догмата и като физическа празнота на корема. След равновесното състояние на първобитно общинния строй човечеството поема пътя на противоречивото тетралектично развитие, което преминава през три етапа: робовладелски, феодализъм и капитализъм. Равновесното първобитно състояние на обществото е необходимата основа за поява на разума и формиране на индивидуалната човешка личност, която е най-частната единица на обществото и която е осъзнала себе си, за да бъде класифицирана като разумен човек. Така тази обществена система отразява равновесната основна система на Тетралектиката, която гласи: раждане и развитие на частното върху общото равновесие на системата. Така разумният човек вече осъзнал себе си, на това ниско стъпало на развитие на обществото, започнал да обожествява природата поради незнание и страх от нея. Атеизъм не е имало поради всеобщ единен мироглед на обожествяването и всеобщо невежество. Понеже първобитното общество с раждането на най-частната единица човешката личност, започва да трупа противоречия в своето равновесно общество, което е предпоставка за раждането на частната собственост, семейството и държавата с разваляне на общественото равновесие. Затова следващия цикъл на общественото развитие отразява противоречивата основна система на Тетралектиката и протича на три етапа. Противоречивата тетралектична система гласи: раждане на противоречивото общество и неговото прогресивно развитие върху основата на подтискане на най-частната единица на обществото, разумния човек, с което се натрупват равновесни елементи за преход към нова равновесна система. През първият, робовладелския етап се формира многобожието. Ражда се философията, с което се заражда наивния съзерцателен материализъм и атеизъм и започват първите гонения срещу тях от управляващата теокрация и плутокрация. През вторият,феодален етап на противоречивата система се формира еднобожието в лицето на няколко основни религии и почва борба за надмощие изразено от много религиозни войни. Този етап е известен като черното средновековие, който е бил най голямата спирачка на прогреса в цялата човешка история с унищожителни гонения срещу материализма и атеизма. Предпоставка за засилените гонения срещу материалистичния атеизъм е раждането на научното познание с първите научни обективни открития за света. Третият последен етап на противоречивата система, капитализма, плод на просвещението и буржоазните революции залели цяла Европа, които отприщват пътя към НТП. Капитализмът сваля от върховната власт монарха и религията, но запазва приетите от феодализма основни религии и разнообразните форми на източния мистицизъм, а монарсите ги прави пионки. Свалянето на религията от върховната държавна власт е възможност за развитие на науката, която носи печалби на капитализма. Ислямските държави не свалиха от върховната власт на държавата религията и изостанаха в НТ си развитие. Останаха си в религиозното средновековие без прогресивно развитие. Материализмът в Европа набирал скорост в овладяване на обективната материална действителност като преодолял бездействието на съзерцателната философия и на натурфилософията с прилагането на появилото се научно познанието в практиката като извличал печалба и развивал обществото с това. Религиозният идеализъм не отстъпвал от своите позиции и със огън и меч унищожавал хора и книги, унищожавал прогреса като върхът на това унищожение, върхът на тази спирачка на познанието била инквизицията в средновековна Европа. Всичко това изразява двойствения тетралектичен смисъл за съдържание и на добро след унищожителния средновековен религиозен християнски фанатизъм, което ще проследим във следващия постинг.Гласувай:
21. silencemurmur - наследения животински страх и невежеството
05.09.2008 20:39
Здравей, begetron426.

Страхът е основен усет на живото същество. Може бе съзнанието "пази" със страх живата форма, тялото. Защитна мярка!

Как наследено? Съзнанието не се наследява. То е безусловно.

Невежеството е едно понятие на разума. Невежество не съществува от само себе си. То не се усеща. Не се показва. То се мисли. Невежество съм аз, но не това, което без правене "прави" Вселената. Щом един единствен път не мога да направя поне една прашинка така както тя е направена, съм невежа дори и с 15 докторски титли.

Не е обходимо да вярвам в Бог, за да е това, което е Бог. На Господа не съм му нужна, за да е безусловно Господ, който не е господът-аз, последният, творящ концепти върху концепти.

Църквата е институция. Религията не е "учение" за това, което Е - Животът. Животът не се учи. Никоя наука не може да каже какво е това, Живота. Всяка наука описва, но описването не е Животът.

Със всяко занимание се опитвам да си обясня какво съм аз. Дори и най-долното и най-горното такова е само занимание. Отговор не идва дори и с най-изчерпателно обяснената теория.

Това важи за всеки. За всеки!

дори да не виждаш така нещата, най-сърдечно Silence


цитирай
2. kleopatrasv - Поздравления за чудесното тълкуване !
06.09.2008 14:45
Темата е доста добре проучена , научно формулирана и доказана с примери , тонът е добросъвестен и любопитно ни въвежда във всяка една подробност и оттам задължително ни показва правилния язвод !
Аз нямам какво по- вече да добавя към тази съвършенна разработка , просто ще приложа една мисъл за допълнение на Антоан Сент Екзюпери
“....Съвършенството е достигнато не когато няма какво по- вече да се добави , а когато няма какво да се премахне......“
И наистина няма какво да се премахне !
цитирай
3. begetron426 - Re: silencemurmur
06.09.2008 18:33
Страхът е предпазен клапан на живото същество.
Съзнанието, разумът е еволюционен продукт на неразумната и жива материя. Затова може да се каже, че то е наследено от тях, за което има хиляди доказателства, а за безусловното съзнание няма нито едно.
Невежеството изразява незнание или ниско стъпало на развитие както на човека, така и на Вселената в сравнение с по-високите и по сложни етапи на развитие, които съдържат и повече познание като доказани обективни истини от човека.
Ако съществуваше Бог, то той, би бил абсолютното съвършенство, на което не му е необходимо нищо. Във всички други случай той не може да бъде Бог, защото ще е несъвършен. Съществуването на абсолютно съвършения Бог е безсмислено, а несъвършен Бог е невъзможност за божественост.
Религията е догматично учение, а църквата е разпространител на религията. Науката е обективно учение за материална реалност на света, която е родила живота. Затова науката е най-близо до същността на нещата съответно и на живота и ще ги докаже като относителни същности на света. Всяко друго познание е толкова далече от същността на нещата и същността на живота, че си е останало там откъдето е тръгнало.
Чрез научното познание се обясняват постоянно нещата, но след това идват нови неща за обяснение, в което именно се състои смисъла на развитието.
Трябва да се стремим да виждаме и разбираме нещата такива каквито са в действителността на реалното си съществуване, а това съдържа истината за тях, която може да се открие, докаже и приложи в практиката. Всяко нещо, което е извън тези граници, граничи с несъществуващото иреално. Поздрав!!!
цитирай
4. begetron426 - Re: kleopatrasv
06.09.2008 19:01
След като добре си разбрала нещата си направила и най-доброто описание на твоето разбиране.
Това съвършенство, към което може да се прибави, а не може да се махне нищо от него се казва реална относителна действителност, която подлежи на доказателство, за да не може да се махне нищо от нея, но може да се прибави нещо към нея, само като се развива.. Поздрав!!!
цитирай
5. ivesa - Не искам да доказвам дали има Бог..
06.09.2008 19:56
Аз вярвам в неговото съществуване,обичам го и винаги усещам отговорите му на молитвите,които отправям към него.Моят светоглед е такъв - приемащ Бога.Всички ние сме частици от божествения организъм,във всеки един от нас има божествена светлина.Поздравявам светлината в теб,begetron426.Бъди благословен!
цитирай
6. silencemurmur - Най-доброто описание на разбиране
06.09.2008 20:19
не отговаря на това, което е действителността. Никога!!! Действителността не се описва, не се разбира. Който каже, че разбира, е разбраното, което от своя страна се опитва да разбира и не е това, което е абсолютния разбирател. Разбраното не разбира, че е същевременно разбирателя и разбраното/неразбраното.

Частици от божествения организъм не може да сме. Без деление, няма тук частици, там частици. Господ е господната светлина, господната светлина е Господ. Къде има нещо или нищо за "дели и владей".

Антоан Сент Екзюпери е също един незнаещ като всички други с име и без име. Животът не се доказва. Той е! За това и ни има, с нашите много знания. Който се съмнява в това, което е Господ, той доказва. И това важи за нас всички.
поздрави от Silence
цитирай
7. monna - Моята религия е - никаква религия!
07.09.2008 16:16
Наука, духовно усъвършенстване и реализъм!
Поздрав!
цитирай
8. reason - Поздрави за чудесния постинг :-)
08.09.2008 09:33
"Атеизъм не е имало поради ..... всеобщо невежество" - това изречение е много вярно. Човек има нужда да вярва в нещо по-висшо от него, което го управлява, защото иначе е много страшно - човек е сам и ако се прецака, никой няма да му помогне. А тези, които чуват отговори на молитвите си... ох, не искам да разбивам надеждите им, твърде жестоко е.... но те чуват само и единствено вярата си. Не Бог, не дядо Господ, не Аллах или който ще да е там, а само себе си. Когато вярва силно, че нешо ще се случи (или като се молиш, пак вярваш), то се случва, не защото някой белобрад старец на небето (...) си няма работа и му е забавно да изпълнява тъпи желания, а защото човекът, който го е пожелал е вярвал, че ще се сбъдне. Към вярващите блогъри - прочетете малко теория на вероятностите, квантова физика, еволюция и ще научите повече :-)
begetron426, ако продължиш да пишеш за религията и защо вече няма нужда от нея, аз се абонирам за статиите ти :-)
цитирай
9. kundalini - Този текст не е за вечеря, трябва да се чете на гладно:)))
09.09.2008 22:12
Ще се върна да го дочета....
цитирай
10. cornflower - твърде елементарна защита
10.09.2008 08:48
празна, марксистка
излишна и на себе си
цитирай
11. reason - :-)
10.09.2008 09:44
Някои хора имат проблеми да разберат, че религията не е за интелигентни. Но няма проблем, то така или иначе е ясно кое го има и кое не. Поздрави!
цитирай
12. merita - Няма нужда да казвам, че не подържам ...
10.09.2008 15:30
Няма нужда да казвам , че не подържам атиестичната ти позиция.Това не ми пречи да прочитам с интерес написаното от теб.Тогаава , когато човек изследва различни гледни точки , понякога още по добре осъзнава правотата на това в което вярва.Аз съм човек на науката бих казала , тъй като съм химик .Научните дисциплини ,които съм изучавала , законите и теориите , само потвърждават това , че науката изследва , прави опити и извежда законите.Тя обаче все още не е дала едничкия прост отговор на въпроса -Как е възникнал живота?Как от една протобиологична супа сее зародил живот?Поздрав?
цитирай
13. begetron426 - Re: ivesa
10.09.2008 19:53
Имаш си пълното право да имаш свой светоглед, но никой няма право да разпространява недоказан светоглед, с което може да се навреди на другите. На себе си всеки може да навреди както си пожелае, но да се вреди на другите, не само е безсъвестно, но е и незаконно.
Затова доказаната научна истина не само се разпространява, но се и изучава във всички държави по света, а се забранява само от ислямския фундаментализъм, което нанася непоправими вреди на хората. Поздрав!!!
цитирай
14. begetron426 - Re: silencemurmur 6
10.09.2008 20:21
Права си, че и най-доброто описание не отговаря на истинската действителност. Това нещо също важи и най-много важи за мистиците и за теистите, защото те само описват нещо и искат то да бъде прието безрезервно за истина. Докато от другата страна стои науката, която не само описва добре нещата, но ги доказва, за да получат те разбиране, а после ги прилага в практиката, за да стане разбирането пълно. Всичко останало, колкото и добре да е описано си остава неистина, илюзия, заблуждение, което поражда съмнение поради празнотата. Затова съществуването на Бог е празна илюзия, а премахване на празната илюзия може да стане само с доказателство. Има само два метода: вяра в доказаната истина и сляпа вяра в недоказаната истина. Оттук нататък всеки има право на избор. Поздрав!!!
цитирай
15. ivesa - Не мисля,че с вярата в Бога се вреди на другите хора....
10.09.2008 22:09
Аз не убеждавам никого да има моя светоглед.Просто уважавам правото на всеки човек да избира в какво да вярва.Не уважавам ничии опити за манипулации.И не се поддавам на такива.
Поздрави!
цитирай
16. ivesa - Не мисля,че с вярата в Бога се вреди на другите хора....
10.09.2008 22:09
Аз не убеждавам никого да има моя светоглед.Просто уважавам правото на всеки човек да избира в какво да вярва.Не уважавам ничии опити за манипулации.И не се поддавам на такива.
Поздрави!
цитирай
17. reason - merita
10.09.2008 22:15
И религията не го обяснява това за супата :-))) "И Господ казал: Да бъде котка!" и станала котка... Ама не става така :-)))
Науката скоро ще обясни и това, само незнам дали ще е достатъчно скоро, че точно ти или аз да го научим. Но тя поне опитва по логичен път. А стигнем ли до логичния начин да направим нещо, Господ вече не ни изненадва с него.
цитирай
18. drlubenova - Науката и тези, които с труда си, ...
11.09.2008 10:27
Науката и тези, които с труда си, доказват и развиват съществуването и - искрено уважавам. Моята практика като лекар ми доказа съществуването на Бог. Тези, които са повярвали без доказателства, са блажени според Христос. Аз не съм от тях, защото видях и познах Божията милост. не Ви пиша фантасмагории или откъс от произведение на писател-фантаст. Истина е. Започнах работа като истински съвременен лекар /детски/, обучаван в материалистична оценка на човешките заболявания. Благодарение на всичко, което ми се случи, успях да помогна на много деца и родителите им. Както каза ръководителя на проекта с най-големия ускорител в света: "Бог познава природата, ние само се опитваме да я обясним." И аз помагам на децата, но Бог е, който решава съдбата им. Което задължава, а не предизвиква самоуспокоение. Това исках да споделя с Вас. Дано Той да закриля нашия български народ, който в момента изживява едно от големите си страдания, този път причинено от свои, не от чужди.
цитирай
19. begetron426 - Re: monna
11.09.2008 23:07
Добре си избрала твоята религия, без религия. Наука, духовно усъвършенстване и реализъм, но духовното усъвършенстване е много разтегливо понятие и най-много се злоупотребява с него. Защото винаги трябва да се уточни, какво се има в предвид под духовно усъвършенстване. В All.bg има точно форум Самоусъвършенстване, което главно е насочено към духовното, но точно то е ядрото на възможни изопачения. Там вземам участие като kotaraka. Влез в този форум и ще се убедиш, колко е разтегливо духовното усъвършенстване и всеки го нагажда към себе си, а то има само едно значение, което носи само материален характер, за да бъде реалистично. Поздрав!!!
цитирай
20. begetron426 - Re: reason
12.09.2008 21:16
Благодаря ти за правилния мироглед, с който подкрепяш истината, защото без нея не можем да вървим напред. По пътя на знанието върви невежеството, а по пътя на мисълта върви ума, но мисъл без знание не може да има. И по двата пътя се върви с вярата в човека, за да не си останем само със сляпата догматична вяра, защото тя си остава сляпа само когато не знаем и немислим. Поздрав!!!
цитирай
21. anlov - Човешките религии
13.09.2008 13:19
са адски самонадеяните опити на хората да се издигнат към измисления от самите тях "Бог", за да могат, всъщност, да издигнат себе си, да прославят себе си, да угодят на себе си, криейки се зад привидната възвишеност на идеята. Но какъв е резултатът от всичко това? Един перманентен Вавилон - т.е. постоянна бъркотия и хаос. Разединение и враждебно и войнствено противопоставяне.

Ако някой поне мъничко е опознал Библейския Бог (но не с главата, а със сърцето си), той знае, че Неговата Личност няма абсолютно нищо общо с това.

Нали, ivesa?
цитирай
22. begetron426 - Re: anlov
13.09.2008 13:56
Отначало поднасяш истинската същност за измисления Бог, а на края издигаш чувствения Бог на сърцето, което означава онова описано от теб в първата половина. Нали точно това е водело до: "Разединение и враждебно и войнствено противопоставяне". Защото всеки си защитава своя измислен сърдечен Бог.
Като отричаш опознаването на Бог от главата, а го предоставяш на сърцето, то ни препоръчаш да го приемем със сляпата вяра. Защото със сърцето е не възможно да опознаваме, каквото и да е, а цялото опознаване на нещата идва от главата. Понеже тя определя разумната същност на човека, която е сплав от информация /памет/, чувства, фантазия /въображение/ и мисъл, а сърцето непритежава нито едно от свойствата на разума, но е останало само като един поетичен синоним, с което най-много се злоупотребява от вярващите. Аз го приемам със сърцето, но иди докажи какво е то! Доказателство наистина тук е невъзможно, защото със сърцето може да се приеме всичко за истина, но само с главата се установява, доказва, кое е истина и кое е неистина. Само с главата може да има познание. Поздрав!!!
цитирай
23. begetron426 - Re: kundalini
13.09.2008 14:06
Текста само гладните за знания и истина могат да го разберат добре, а нахранените с лъже знания и лъже истина няма да го разберат, докато не изгладнеят за истина. Поздрав!!!
цитирай
24. begetron426 - Re: cornflower
13.09.2008 14:15
Истината няма партийна принадлежност. Затова може да се търси във всичко, но да се доказва, за да може да се обяснява. Само с да и не или с може и не може, намирането на истината е невъзможно, а е възможно само да и се припише партийна принадлежност. Поздрав!!!
цитирай
25. begetron426 - Re: merita
13.09.2008 14:56
След като науката разкрива, доказва чрез опита, изучава и прилага в практиката обективните природни закони, тя постига истинската същност на нещата и продължава да разкрива същността на нови неща. На другия полюс религията прави нищо, пардон, кара ни да вярваме сляпо в нейната догма, защото догма нито се доказва, нито съществува, а може сляпо да се приеме за истина. Това показва, че доказване съществуването на Бог е невъзможно и ненужно за религията, а тя постоянно злоупотребява с науката като иска доказателство за това, което още не е открила. Една постоянна борба между наука и религия, в която науката постоянно дава отговори на повдигнатите въпроси, а религията си остана само с Бог в сърцето. Логично е да предположим, че следващата крачка на науката ще бъде разкриване както произхода на живота, така и произхода на разума, както е правела досега науката с повдигнатите въпроси. Защо не го е направила науката досега? Отговора е защото е трябвало да се натрупа научно познание и да съществува тази борба между наука и религия. В противен случай, ако науката беше разкрила всички повдигнати въпроси от религията, то религията веднага си отива. Затова основните въпроси за произхода на живота, произхода на разума и основния философски въпрос за първичността на неразумната материя или разумния дух, ще получат последни отговори, след което религията отпада. Това ще стане в нашето време, защото науката върви с огромна скорост напред, на всеки 2 год. научното познание се удвоява, и ние ще бъдем свидетели на този процес. Жалко за ония, които са се излъгали във вижданията си. Поздрав!!!
цитирай
26. begetron426 - Re: drlubenova
13.09.2008 22:01
Това, което се е случило с вас със сигурност има материалистично обяснение. Защо не се опитате да го обясните, а не да го приемате веднага за свръхестествено явление.
Авторитетът на проекта на най-големия ускорител не е прав като казва: " Бог познава природата, ние само се опитваме да я обясним." Защото никой не може да обясни нещо без да го познава. Човешкият разум може да обясни нещата само като ги докаже чрез опита, а пълно обяснение и опознаване на определените неща става след като ги приложи в практиката за доброто на човека, за да избегне злото в тях. Това е така защото светът е тетралектичен, което гласи:"Всичко е противоположности, които се раздвояват за да се удвоят".
Никой не може да ни помогне, ако ние не разкриваме, не доказваме, не изучаваме природните закони и не ги прилагаме в практиката, за да се развиваме. При всички други случай сме обречени. Само в нашето развитие е смисълът на нашето бъдеще. Поздрав!!!
цитирай
27. ivesa - Към anlov
14.09.2008 12:18
Напълно съм съгласна,че Библейския Бог няма нищо общо с омразата, жестокостта и самовлюбеността на хората.
Не е вярно,че има познание само с ума.Само сърцето знае истината истински.
Емоциите са реакции на организма и имат познавателна функция.
Поздрави!
цитирай
28. bovari - ...
14.09.2008 15:04
" ...мрачното средновековие......... Предпоставка за засилените гонения срещу материалистичния атеизъм е раждането на научното познание с първите научни обективни открития за света." - това е истина, но не цялата. Мисля че да е по-убедителен отговора Ви се нуждае от примери.
Поздрави!:)
цитирай
29. strianakiev - Привет уважаема drlubenova!
14.09.2008 16:15
Поклон пред това, което правите за хората и много добре осъзнавате, че Бог има послената думата за живота и смърта. Самодоволството и "убедеността", че ние творим съдбата си ни носи само заблуди и страдания.
цитирай
30. monna - Именно..
14.09.2008 23:05
но аз имам предвид, най-общо казано, здрав дух в здраво тяло, като начало ,база за последващото развитие на личността.
Поздрав!
П.П. Ще отида да видя котарака..
цитирай
31. anlov - Към уважавания от мен домакин.
14.09.2008 23:22
Още от времето, когато царете и жреците на древния Вавилон са придобили монопол върху тайното знание, придавайки му формата на наука, съдържанието на мироглед, облика на култура и статута на държавна религия, този модел е покорил света и той се възпроизвежда по един или друг начин, под една или друга форма, във всевъзможните човешки философии, учения и религии, чиято цел уж винаги е била да го направят по-добър. Но нека за момент да си припомним някои резултати.

Стремежът към човешки прогрес и свобода от 19-ти век катастрофира в най-кървавите революции (Великата Френска и Великата Октомврийска са ни предостатъчни с техните високи идеали, удавили милиони в последващия ги терор). Чумата на фашизма също дойде на власт с бляскави обещания, но явно яздеща бледия кон на Смъртта от Апокалипсиса, който водеше ада след себе си. Ислямизмът също се възроди като мирно реформаторско движение, което искаше да се бори срещу езичеството и нищо повече. Последваха го многомилионните зверски кланета в Иран, Ирак, Алжир, Афганистан, Судан, терористичните атаки срещу Израел и Западния свят. Не, няма да отмина и средновековната католическа инквизиция, нито кръстоносните походи, защото при все, че се приписват на християнството, един по внимателен поглед ще види техния произход в недрата на богохулната общочовешка вавилонска религия.

И ако още не е станало ясно какво разбирам под човешка религия (най-общо казано), то това е напразният опит на човека да се самоспаси чрез СВОИТЕ добри дела, чрез гордостта на СВОЯ си ум, градящи отново и отново обречени на разруха СВОИ вавилонски кули.

Така е: всяка религия си има своите добри ценности и идеали. Но когато премахнеш разбирането за греховността на човека и го замениш с един "светъл" хуманизъм, ти просто неизбежно се превръщаш в онзи наивник, който "хвърля бисерите си на свинете". И после обвинява практиката, че не била достойна за теорията му.

Уникалността на християнството е, че то единствено предлага изкупление от греховността (а не от някои грехове само). То единствено има претенциите да замени падналата човешка природа с ново естество, което се получава в дар от този, който плати с живота си за него. Подаръкът е абсолютно за всеки, макар че не всеки се възползва от него. Но поне всеки може да си направи труда да разбере сам за себе си в какво точно се състои този Божий дар. Тук сведения от втора ръка могат само да насочат, но не и да доведат до истинско просветление. Просто така функционират духовните закони, че възнаграждават единствено тези, които платят високата цена да се запознаят с тях и да се учат, гледайки ги право в очите.

Ползата от осъзнатото, практичното и действеното християнство е не само за отделната личност, обаче, но и за цялото общество. Немският класик в социологията Макс Вебер, примерно, доказа, че модерният свят е изграден въз основа на обществения договор на запад, сключен в името на християнските ценности. Самият Айнщайн, който не може да бъде обвинен, че е бил християнин, много пъти е казвал, че ако християнството бъде такова, каквото го е създал самият Исус Христос - тоест, да бъде прочистено от кваса на извратилата го впоследствие религиозност, тогава ще се получи учение, способно да излекува всички социални болести на човечеството. Прозорливият му ум и смиреното му сърце наистина не са го подвели в тази инъче съвсем простичка, но гениална констатация. Както и Достоевски, когато е казал, че никакви човешки идеи не могат коренно да преобразят едно общество, защото човешката душа си остава същата, неморалността, греха и злото произхождат от нея самата.

Така че в ерата на Водолея и на новите стари химерни надежди цялата душа на света ще бъде отново прилъстена да повярва в утопии и красиви лъжи, и отново всеки един от нас ще трябва да се изправи пред съвестта си, за да направи своя избор.

Приятна и успешна седмица на всички тук!
цитирай
32. nrg - S izvinenie za latinicata...
15.09.2008 16:55
...
O moi boje, pravii boje
ne ti 6to si v nebesata,
a ti 6to si v mene boje
v men, v surceto i v du6ata.

Botev s tezi stihove se narejda pri inakomisle6tite "misle6ti" i obmisliq6ti tova razboioni4esko mo6eni4esko dvijenie nare4eno hristianstvo, i ne mu se poklania na nego i negovite ierarhi4ni mafiotski i okultistki strukturi, a se proslavia s dumite si liubovta kum prirodata. V negovata predstava za boga niama miasto za popove i patriarsi, a samo za vutre6noto dobro i harmoni4noto na4alo.
Za6to da se otnasiam negativno kum religiata li? A za6to ne malko kraen kriticizum?
Za6to triabva da ima po-vis6 ot men, ot vas, ot vuzduha? Za6to niakoi triabva da mi sluji za opravdanie, kato az sum vurhovnia tvorec na bitieto si?
Na tazi planeta niama putnici! Vsi4ki sme ekipaj.

Religiata e sredstvo za kontrol. Razprostranilla se burzo e poradi uspe6nata i razrabotka, s koiato vlastima6tite sa si slujeli. Bibliata niama s ni6to drugo ob6to osven s astrologia. Ne opovestiava ni6to pove4e ot ciklite v slun4evata sistema.
I da, niama da goria v ada poradi napisanoto i vie niama da gorite poradi vremeto, koeto otdelihte, osven ako vie samite ne go jelaete...
цитирай
33. begetron426 - Re: bovari
24.09.2008 00:38
Примери за гоненията и унищожаване на материалистичните древни достижения има прекалено много. Най-главното доказателство, е че от материалистичните древни достижения не се е запазило почти нищо, което показва неприязън на управляващите плутократи и теократи срещу материализма. Например от дреивноиндийските материалисти /чарваките/ е оцеляло прекалено малко, с което не може дори да се докаже имало ли ги е или ги е нямало. В Древна Гърция от атомистичното учение на Левкип се е запазило само едно изречение, а от Демокрит нищо. Въпреки че Демокрит е имал трактати от всички области на древното познание. Неговия опонент Платон, дори е избягвал да споменава името му, толкова опасна е била истината на материализма на Демокрит. До нас са достигнали отделни фрагменти от материализма на Демокрит, понеже неговите отрицатели е трябвало все пак да цитират, какво критикуват. Когато арабите мюселмани превземат Александрия, попитали своя предводител, какво да правят с книгите в Александрийската библиотека. Неговият отговор бил: книгите, които съдържат това, което е написано в Корана да се изгорят, а книгите които не съдържат написаното в Корана са лъжливи и опасни и също да се изгорят. Останалата малка част от библиотеката била унищожена насилствено от първите християни, които убили с камъни и първата жена учен и философ на древността. Идеалиста Хегел отделя стотици страници в своята "История на философията" за учението на Платон, а на Демокрит само няколко. Дори сега коректора за правописни и технически грешки познава Платон, а Демокрит го подчертава като непознат, неверен. Въпреки че научното познание се разви по линията на Демокрит, а не по линията на Платон. Затова социалистическите философи бяха на по- правилна, материалистична позиция от западните, въпреки че капитализма развиваше НТП по линията на Демокрит и печелеше от това, но си остана в една неправилна самобиоза с мистиката и религията. Да не подминем и най-жестоките гонения през средновековието, когато се е ражда и доказва хелиоцентричната система на Коперник и неговия продължител Каплер и борецът, ревностният защитник на тази система Д. Бруно. Бруно е изгорен заедно с книгите, които е чел и които е написал. Г. Галилей, поставил началото на съвременната физика и намерил много грешки в учението на Аристотел, също е осъден от инквизицията. Алхимиците, които са поставили основите на химията, са едни от най-преследваните. Така че грубите гонения срещу материалистичния атеизъм престават с идването на капитализма на власт, но той не решава проблема с мистиката и религията и те продължават тихата подмолна война срещу науката. На практика капитализма е за материализма, който му носи печалба и развива обществото, а на теория е с мистиката и религията, които все още мечтаят да си върнат върховната власт от древността, но развитата наука от капитализма се явява огромна пречка за тях. Поздрав!!!
цитирай
34. strianakiev - Стана дума за истината...
28.09.2008 13:04
Тук се твърди, че истината е приоритет на науката, но дали това е така...Давам един елементарен пример..Може ли уважавания от мен домакин да ми отговори на един елементарен въпрос: На кого е кръстен града Сант Петербург? Кой е открил самолета? Кой е открил парната машина? Кой е създал азбуката на която пишем ние руснаците и много други народи? Каква азбука използват монголците и защо? Какво казва "науката" за понятието време?
цитирай
35. reason - strianakiev
28.09.2008 15:02
Ще отговоря на последния въпрос, защото предходните не са научни, а и да са, отговорът им може да бъде намерен в интернет и със сигурност не е Господ, а с това приключват обясненията от моя страна.
Времето не е отделно. То е част от едно общо, наречено време-пространство. Времето и пространството са взаимно свързани. В зависимост от това къде се намираш, времето може да тече по-бавно или по-бързо за теб и различно за всеки друг човек. Още за времето - то е усещане, присъщо само на разумните видове. Рибите например не усещат време. Време-пространството може да бъде изкривено, а това е много важно откритие, за да можем да работим с него. След изкривяване то може да се изглади само. Колкото по-масивен е обектът, толкова по-силно е изкривяването, защото обикновено гравитационното поле на обекта е много по-силно, в сравнение с полето на нещо дребно.
Ако се интересуваш от повече информация за пространство-времето, прочети нещо от Стивън Хокинг или се обърни към physnews - той е физикът в блога :-)
цитирай
36. strianakiev - Не сте длъжен да ми отговаряте на въпросите..
28.09.2008 21:00
Поне помислете върху това, което Ви попитах..пространство-време това не е "обективна реалност" , а чисто умозрителна постановка. За Ваше сведение дълги години в Сан Петербург (Ленинград) съществуваше институт наброяващ 3000 души, които се занимавах с проблем, който реално не съществува. 3 000 научни работници години на ред си взимаха заплати и бълваха "научни" публикации, като се мъчеха да докажат че може да се използва енергията на времето. От 10 години института е закрит, защото Марксистко - Ленинската постановка, че времето е форма на съществуване на материята отдавна слезе от "научната" сцена. Що се отнася до Стивън Хокинг и неговата теория за "черните дупки" то направете си справка и ще установите, че този човек има доблестта преди няколко години да обяви пред целия "научен свят", че хипотезата за съществуването на черните дупки създадена от него е била несъстоятелна. За мен това е единствения доблестен учен в последните 100 години, който призна открито своята заблуда. В нашия свят е илюзорен и няма място за истинско познание. На тази земя ние хората постоянно се лутаме и си създаваме проблеми един на друг. Създаваме си теории и хипотези, които живеят много кратко, но успяват да вземат много човешки жертви. Каквото и да напишете тук то след време ще се окаже 100% лъжа. Вашите умозрителни постановки умират при първия сблъсък с живота, защото нямат корен в духовния свят. У мен се поражда дори съмнението, че дори и Вие вече не гледате сериозно на излаганите "аргументи". Съчувствам Ви защото дълги години съм бил жертва на така наречената "наука".
цитирай
37. reason - Амин!
28.09.2008 21:34
Амин!
цитирай
38. lubopitstvo - Много ми се иска да вярвам в Бог...
17.10.2008 09:02
Но!Няма как да не се замисля и да се попитам-с кого си говориш, мойто момиче, преди да заспиш-със себе си ли?Сама ли си отговаряш, на себе си ли се молиш и на ниво самовнушение се самоуспокояваш?!
Човек има нужда от вяра, така се живее по-лесно, има нужда от готови рецепти и от отговори на вечните фундаментални въпроси по собственото съществуване.Как?!Нима е възможно цялото ни велико Аз просто да се стопи в небитието след нашата смърт или пък великите мисли и нашата душа да се загубят в нищото...С годините все повече се убеждавам, че религията е манипулация, създадена от хората за хората, с цел установяване на някакви правила, спазването на които облагодетелства тези, които имат власт.Това осъзнаване въобще не ме прави по-щастлива.
цитирай
39. reason - Аз лично не говоря с никой докато ...
17.10.2008 12:43
Аз лично не говоря с никой докато заспивам.
цитирай
40. lubopitstvo - Аз пък лично ти се радвам на споко...
17.10.2008 14:46
Аз пък лично ти се радвам на спокойното заспиване.
цитирай
41. reason - Аз не се радвам, че хората не разб...
17.10.2008 18:33
Аз не се радвам, че хората не разбират каква беше ролята на религията и най-вече, че е приключила.
цитирай
42. lubopitstvo - защо си мислиш така?
17.10.2008 19:57
Защо си мислиш, че разбирам или не разбирам нещо?
И каква беше ролята на религията и защо тя е приключила?Питам най-човешки и с желание да разбера твоето мнение.
цитирай
43. reason - Религията е била създадена заради ...
18.10.2008 08:28
Религията е била създадена заради вярата в боговете. Хората не са могли да обяснят елементарни физични явления - буря, дъжд, светкавици - и са ги приемали като знак от боговете. Това е било в далечното минало. Религията от преди няколко хиляди години (специално християнството, макар че всяка религия има тази роля) е била създадена с цел - да научи хората как да живеят без да се самоунищожат. Религията казва някои правила, според които човек трябва да живее, например:
- Не спи с животните (обяснението беше, че Бог казва така, а причината е че хората не трябва да се съвкупляват с животни, за да не направят човекоподобни животни и да смесят Homo Sapiens с крави и кози и да си униюожат вида по този начин)
- Погребвайте близките си (обяснението беше за душите им да отидат при Бога и т.н., а истината е, че ако не се погребват мъртвите, чумата ще плъзне по земята и ще унищожи вида ни)
И още други такива правила, които учат човек как да живее. Но ние вече сме достатъчно развити, за да знаем истинската причина за нещата - защо да живеем така, а не само как да живеем. Безсмислено е било да се обясни на човек в Христово време за чума и за Homo Sapiens (просто тогава хората не са били на нивото на развитие, на което са сега), но сега е безсмислено да се обяснява на интелигентния човек за богове и разни глупости тип "Земята е плоска и се държи на гърбовете на 4 слона, които са стъпили върху гиганстска костенурка".
Можем много да си говорим за това, едва ли ще те убедя, а нямам и намерение. Ако човек не разбере интелигентното обяснение за нещо, се налага да му се обясни по примитивния начин - богове, ще бъдеш наказан ако не направиш това и пр.
Религията си отива и така е правилно. Тя си свърши работата. Сега идва ред на науката.
цитирай
44. lubopitstvo - Прочетох с интерес написаното...
18.10.2008 11:01
До колкото разбирам в далечното минало религията е възникнала, за да ни научи да живеем правилно.Били сме глупави и невежи и сме имали нужда от пътеводна светлина, от отправна точка и ориентир в умствената си тъмнина.Ок, това е логично. Но след като всички сме били невежи кой точно чрез религията е бил толкова развит интелектуално, за да ни обясни кое е редно и кое не е.Принципно, аз въобще не споря с теб.Усещането за Бог е субективно във всеки едиин човек.Дали ще вярва или не, е въпрос на житейски избор.Това, че съм тук и чета означава единствено желание да разбера другите мнения, без викакъв негативизъм към тях.Това, че имах неблагоразумието да споделя, че години наред съм се молила на Бог преди да заспя и съм имала усещането, че ми отговаря, не мисля, че е повод да бъда подигравана.Е, не е научно, но си е истинско и мое.
цитирай
45. reason - Не сме били всички невежи и нераз...
18.10.2008 11:30
Не сме били всички невежи и неразвити ;)
цитирай
46. lubopitstvo - Щом казваш...ти беше там-видя и го разбра...
18.10.2008 12:33
Няма доказателства, издържали времето , че Господ го има, няма и такива, които да твърдят с абсолютна сигурност, че го няма.Затова и темата я има от както се помним като вид.Който е поне малко рационален се съмнява, който непременно трябва са вкопчи в някоя идея, която да осмисли живота му-вярва.
цитирай
47. lubopitstvo - Моля за извинение, че се включих в ...
18.10.2008 14:18
Моля за извинение, че се включих в диалога спонтанно без да съм прочела всички коментари преди мен.Написах наивно явно повърхностното си мнение по темата, без да се замислям.Сега най-откровено ви съобщавам на всичките, че симпатизирам на всички ви.Мислите и доказвате мислите си всеки по неговия си начин.А аз съм объркана още повече.Първо-не вярвах в Господ, после повярвах, сега пак не вярвам.Ако повярвам на домакина и господина reason, няма как пък да повярвам на Stianakiev, който казва, че множество научни истини за времето си после се оказват неоснователни и опровергани.Е, честно ви казвам-в какво да вярвам и как да не се съмнявам във всичко?
цитирай
48. begetron426 - Re: lubopitstvo
18.10.2008 17:11
Вярвай само в доказаната обективно съществуваща истина, а не в това, което казва някой. Няма такава научна истина, която да е доказана и после отхвърлена. Има само изказани научни хипотези, на които им е предстояло доказателство, за да се превърнат в съществуваща истина, но не са издържали изпита на доказателството и са били отхвърлени от науката. Привържениците на религията правят всичко възможно чрез различни спекулации да дискредитират науката като я поднасят манипулативно и заблуждаващо. Затова вярвай само в доказана истина, което означава, че тя съществува и подлежи на проверка. Доказателството е единствения метод за достигане до съществуващата истината. Религиозната догма за съществуването на Бог, няма доказателство и никога няма да получи, а науката като използва доказателството върви към съществуващите истини, които като се натрупват носят опровержение за съществуването на Бог. Затова за вярващите не е изгодно до се предлага доказателство за неговото съществуване, а се предлага сляпо да се приеме със сърцето, но то не е органа, който определя съществуването на истината. Този орган е разумния човешки мозък, който чрез мисленето разкрива истината, доказва я чрез опита, за да я приложи в практиката за бъдещето на човечеството. Щастието както на отделния човек, така и на цялото човечество зависи какво бъдеще ще имат. Поздрав!!!
цитирай
49. lubopitstvo - Благодаря!
18.10.2008 17:19
Ще последвам съвета ти.Поздрав и на теб!
цитирай
50. reason - begetron426
19.10.2008 09:10
Ще взема да се поуча от теб и да се изразявам по-мирно, че нещо напоследък само споря, а от това няма смисъл :-)
цитирай
51. lubopitstvo - Re-reason
19.10.2008 11:11
Ти Reason, не спореше, а се заяждаше с една тетралектична система, която вече знам, че съм, стремяща се каъм развитие и следователно към понататъшно очовечяване.Несъмнено, това се е дължало на противоположните знаци между твоята и моята система, но в духа на развитието да се стремим към равновесна система със съответно зануляване.Бегетрон 426, имам ли относителен напредък?
цитирай
52. begetron426 - Re: reason
19.10.2008 11:35
Представиш ли истината по мирен път ти не само ще я утвърдиш, но ще объркаш опонента, който се е настроил да воюва с теб. Така печелиш битката без война, а от това най-много ще спечели истината и ще бъдеш двойно удовлетворена. Истина, която се налага с насилие се обръща срещу себе си, а само за неистината е необходимо насилствено налагане. Ти си от тези, които имат истинско познание и добре формулирани истини и с мир ще ги утвърдиш бързо, но мирът не означава да се съгласяваш с всичко и всеки. Мирът е полезен най-много с това, че спестява средствата и силите за водене на война. Поздрав!!!
цитирай
53. reason - :-)
19.10.2008 12:34
lubopitstvo, заяждам се със системата и ми е много забавно :-) Най-интересно е, че като воюваш срещу една кауза, нейните защитници се застъпват за нея, дори преди това да не са били ревностни последователи. А като някой се избъзика със системата им, най-тъпите не разбират бъзика, малко по-умните се ядосват, още малко по-умните измислят някакъв отговор (като някои дори успяват да измислят интелигентен такъв), а най-умните не вярват на безсмислени системи.
begetron426, трябва да порасна още малко, за да ми мине желанието за воюване :-) Сега съм оправдана :-))))) Някои неща се разбират и утвърждават с опита, а аз имам да трупам още :-)

Поздрави на всички!
цитирай
54. begetron426 - Re: lubopitstvo
19.10.2008 13:02
Да тетралектичната система в процес на развитие е противоречива, защото противоположните страни са свободни в своето отношение. Но развитието на свободните противоположности завършва с равновесие между тях, при което се зануляват противоположните качества, а това вече е нов качествен продукт на развитието, който се превръща в основа за продължение на тетралектичното развитие чрез смяна на двете основни системи на Тетралектиката: противоречива и равновесна. Ако останем във вечно равновесие няма да се развиваме. Затова равновесието се разваля, за да продължи развитието към нови качества на системата. При формирането и развалянето на равновесието в природата се намесва случайността, а когото е между хората трябва да се намеси разума и истинското знание, за до намалим намесата на случайността. Бързо си напреднала като си разбрала основната същност на Тетралектиката и вече я използваш за обяснение. Имай повече вяра в себе си и няма да те уплаши решаването и на най-сложния проблем. Усвояването и разбирането на Тетралектиката именно води до леснодостъпно разбиране на истината във всяко познание. Няма по-голямо щастие от откриването и разбирането на съществуващата истина. Поздрав!!!
цитирай
55. basta - я да се намеся и аз сега, с доста за...
19.01.2009 09:51
я да се намеся и аз сега, с доста закъснение!
много специални поздрави за anlov, въпреки, че не знам кой е!
абсолютно подкрепям вижданията му!
съществуват безброй религиозни течения, деноминации, доктрини...и всеки дърпа към себе си, да докаже собствената си правота, на всичко отгоре съществува склонност, особено в силно фанатизирани среди (а повечето религиозни среди са именно такива)...да се отрича всичко, което не пасва на въпросната доктрина в дадената деноминация, и всички останали вярващи да бъдат обявявани за неправоверни, за еретици, за богохулници и т н , да не изброявам синоними сега.
Вавилон - това е много вярно!
защото хората говорим на различни езици и никой не разбира какво точно има предвид човекът отсреща, дори не се и оопитва да разбере, защото държи на своята си правда!
аз вярвам, че истината за живота ни, за нас самите, за Господ, за света и вселената, всичко е вложено в сърцата ни. просто трябва да се поразровим да го открием. човешките мъдрувания и спорове надали биха помогнали много...както казах защото говорим на различни езици и стават само още повече неразбории и дразги...но ако всеки се осмели да послуша сърцето си, вместо да се влияе от странични мнения и догми (а между другото думата догма от старогръцки значи точно мнение, но в днешни дни, както всичко друго, е тотално изопачено значението й)...то аз съм сигурна, че всеки ще може да бъде уверен в истината, ще може да я познае, защото тя си е заложена в нас по естество.
в първичния ни образ, за който сме забравили и сме го заменили...с другия, объркания, объркващия, вавилонския...
ако се върнем преди вавилон..ако успеем да разберем какво е било тогава...не във външния свят, а в самите нас...
тогава вярвам ще се изгладят объркванията и лъжите, на които днес робуваме..
защото, последно ще кажа:
днес гледаме през криви огледала, всичко виждаме през криви огледала, най-вече самите себе си, да не говорим за околния свят...
та ако успеем да ги изправим тези огледала...
не е невъзможно, но е доста трудно...
поздрави!
цитирай
56. анонимен - vjJyoHtRdYrZ
24.05.2011 22:29
I feel so much happier now I undretsnad all this. Thanks!
цитирай
57. анонимен - oMRohNkYFiowbBXc
25.05.2011 03:21
Wialnkg in the presence of giants here. Cool thinking all around!
цитирай
58. анонимен - nkiSgePAptV
25.05.2011 07:57
ThatВ’s not just logic. ThatВ’s raelly sensible.
цитирай
59. анонимен - VOcBlQJCNFOzpSZM
25.05.2011 10:11
You're the gertsaet! JMHO
цитирай
60. анонимен - SKmCOQLzlapUCvCd
25.05.2011 11:25
Very true! Makes a chagne to see someone spell it out like that. :)
цитирай
61. анонимен - kGpgkweBvibatHRvkkr
25.05.2011 14:09
EnR8Jz <a href="http://daktrhiytggt.com/">daktrhiytggt</a>
цитирай
62. анонимен - iimNregRDMy
25.05.2011 14:40
drzhZu <a href="http://cjuofhvgdznv.com/">cjuofhvgdznv</a>
цитирай
63. анонимен - dKEbFjMhBN
25.05.2011 15:01
acqkXL <a href="http://kmwlrwzhkkpg.com/">kmwlrwzhkkpg</a>
цитирай
64. анонимен - pQihDucGc
25.05.2011 15:31
tpexyT <a href="http://srqmkgwrybqf.com/">srqmkgwrybqf</a>
цитирай
65. анонимен - sNoCknTXYXlhLnbH
25.05.2011 19:07
vLaISM , [url=http://hzikqmdrkdcp.com/]hzikqmdrkdcp[/url], [link=http://hnifjocaetiz.com/]hnifjocaetiz[/link], http://lgossvrbbung.com/
цитирай
66. анонимен - MwDCfVKGisbEwLG
25.05.2011 19:35
aT6cvJ , [url=http://vgmcjmbdywlw.com/]vgmcjmbdywlw[/url], [link=http://rpjvylfdteuy.com/]rpjvylfdteuy[/link], http://cbdkohxzxfyp.com/
цитирай
67. анонимен - PUuZlThZqpg
26.05.2011 14:18
wLVrg7 <a href="http://rixljdamvstn.com/">rixljdamvstn</a>
цитирай
68. анонимен - vKtJDgcBogxTGRT
26.05.2011 18:55
s3wLoh , [url=http://iqjrzloxpghw.com/]iqjrzloxpghw[/url], [link=http://muplyiipirxl.com/]muplyiipirxl[/link], http://gbsvcaxpchin.com/
цитирай
69. анонимен - vSzmqHclPRqSwRgK
28.05.2011 16:57
oqlecp <a href="http://ykyqzjafogcv.com/">ykyqzjafogcv</a>
цитирай
70. анонимен - NWrQjNol
28.05.2011 17:04
TJSNfQ <a href="http://mglkthahhivm.com/">mglkthahhivm</a>
цитирай
71. анонимен - FqntfIueukS
28.05.2011 17:11
DSjDjj <a href="http://ttgepalhmdnx.com/">ttgepalhmdnx</a>
цитирай
72. анонимен - hqanLXif
28.05.2011 17:44
s3yPFT <a href="http://ajrzabjglqyf.com/">ajrzabjglqyf</a>
цитирай
73. анонимен - MMEkpLxyL
31.05.2011 19:37
nV5T1O , [url=http://ttbbvitjdfaz.com/]ttbbvitjdfaz[/url], [link=http://llzlbznsjoub.com/]llzlbznsjoub[/link], http://nbnokyymcqxd.com/
цитирай
74. анонимен - UouoOLKZhsVFhbXN
31.05.2011 19:42
fAViw1 , [url=http://hynlwggysmkq.com/]hynlwggysmkq[/url], [link=http://amgmwmskgkts.com/]amgmwmskgkts[/link], http://bvkqaturjfah.com/
цитирай
75. анонимен - TVFmXjpOBVUQC
31.05.2011 19:52
XkISSc , [url=http://zagnkuymmwgi.com/]zagnkuymmwgi[/url], [link=http://dzfdgknikvae.com/]dzfdgknikvae[/link], http://mlfdgagbgvgd.com/
цитирай
76. анонимен - HLkjcYpOwNoUGpurcK
31.05.2011 20:04
MkhEDs , [url=http://jlujhqulpfvv.com/]jlujhqulpfvv[/url], [link=http://menxbviykcch.com/]menxbviykcch[/link], http://mkndmuwbitlw.com/
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: begetron426
Категория: Технологии
Прочетен: 2535956
Постинги: 359
Коментари: 4127
Гласове: 87414
Архив
Календар
«  Септември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930